Rotační výuka II. stupně od 3.5.2021

3.5.2021 – se do prezenční výuky vrací 6. a 8. třída

10.5.2021 – se do prezenční výuky vrací 7. a 9. třída

Následně se třídy budou střídat v rotačním režimu.