Rozvojové projekty školy

Naše škola hospodaří s rozpočtem, který neumožnuje financovat nákladnější rozpočtové projekty. Prioritou je zajištění obnovy školního nábytku, každý rok obnovujeme žákovské židle a stoly v ceně cca 80 tis. Snažíme se postupně měnit tabule ve třídách, jedna moderní tabule na psaní křídou, která je zároveň magnetická, stojí okolo 30 tis Kč. Stále není dokončené vybavení šaten, rádi bychom například pro  devátou třídu umožnili místo společné kóje samostatné uzamykatelné skříňky.

Vedle těchto nezbytností máme připravené projekty, které jsou zejména estetické a nebo výrazně zlepšují prostředí ve škole. To jsou například v loňském roce vyměněné termohlavice na topení nebo výměna oken v šesté třídě.

Mnoho rodičů se nás ptá, jak by mohli škole pomoci.

Pokusili jsme se rozvojové projekty rozdělit do tří skupin.

Projekty typu „Za málo peněz hodně muziky“

Jedná se o projekty, kde jsou potřeba finance. Pokud více rodičů přispěje menší částkou, společně dokážeme změnit situaci. Jedním z těchto projektů byla podzimní akce na výměnu termohlavic ve škole. Příspěvkem rodičů jsme získali finance na termohlavice na většinu radiátorů ve škole. Přinese nám to jednak lepší tepelný komfort a zejména finanční úsporu při nákladech na topení. O této akci ještě uveřejníme samostatný článek.

Podobným způsobem bychom chtěli v budoucnu získat podporu rodičů pro výměnu zářivek ve třídách a chodbách za kvalitní LED osvětlení, jedna kvalitní LED trubice nahrazující zářivku stojí okolo 200-300 Kč. Na spolupráci v této akci se domlouváme se spolkem rodičů.

Před třemi lety byla zahájena sbírka na nové vstupní dřevěné dveře. Potřebnou částku se podařilo vybrat a nové dveře už jsou zadány do výroby. Podobné dveře budou ale potřeba i do bočního vchodu z náměstí.  Tak třeba někdy v budoucnu?

Projekty typu „Když se dílo podaří“

Ve škole máme i rodiče, pro které je obtížné přispět finanční částkou, ale rádi by přišli na brigádu a přiložili ruku k dílu.

Snažili jsme se tedy vytipovat projekty, které by mohli být postavené na rodičovské brigádě.

Jako všechny podobné akce, je vždy nutné mít koordinátora. Ten rozvrhne celý projekt, domluví technické detaily se zástupcem školy – od přístupu do školy, po úklidové prostředky, po dohodu, který materiál mohou zajistit rodiče a který škola. Spolek rodičů Vás informoval o vzniku třídních projektů.

Pokud třídní učitel nepožaduje pomoc s konkrétním úkolem ve třídě (např. výroba stojanů na akvarel), je možné si jako třídní projekt vybrat jeden požadavek školy z této skupiny.

Pro letošní školní rok bychom přivítali vaši pomoc při těchto úkolech.

Chodba k tělocvičně

Jako třídní projekt je možné si vybrat renovaci části chodby k tělocvičně. Zde je nutná dohoda s provozem školy, tedy s Tomášem Kubou, je možné napsat na email provoz@skoladobromysl.cz a domluvit se na technických detailech.

Chodbu potřeba napenetrovat a obložit palubkami, podobně jako projekt chodeb školy popisovaný níže. Není nutné opravovat celou chodbu najednou, je možné si vybrat jen menší část. Pokud by se rodiče jedné třídy rozhodli pro tento projekt, je nutné si ujasnit, jestli přispějí i na materiál (například od rodičů, kteří nechtějí pracovat, ale nevadí jim peněžní dar) anebo potřebují nakoupit materiál od školy, například penetraci nebo palubky.

Výtvarný ateliér

Po přestěhování sborovny vznikl na původním místě nový výtvarný ateliér a jazyková učebna.  Učitelé výtvarné výchovy na druhém stupni by přivítali, pokud by někdo pomohl s jeho dokončením.

Veškeré práce je nutné koordinovat s Ali Hrůzovou , email: Alena.Hruzova@skoladobromysl.cz

Ateliér je potřeba vymalovat. Nejprve na bílo, poté barevným odstínem.  Dále je potřeba doplnit výtvarné stojany, nemáme jich dost pro početnější třídy a vymyslet a zajistit zařízení pro uskladnění stojanů. (držáky na zeď). V učebně chybí i knihovna. Nábytek ve škole však chceme sjednocovat, proto bychom rádi do učebny pořídili knihovnu novou. Přivítáme tedy pro tento účel i libovolný finanční příspěvek.

 I tento projekt by byl vhodný jako třídní projekt.

Renovace chodeb školy

Koridory chodeb jsou většinově pokryty korkem. Korek je zubem času a dětskými prsty rozlámaný a není příliš estetický. V loňském roce se do brigády pustila Silva Kubová a Vlaďka Zieglerová. I když předtím nikdy zeď neobkládaly, zvládly práce s ručním elektrickým nářadím a jejich práci můžete obdivovat v prvním patře před sborovnou. Na obložení použily palubky.

Ve škole je stále velké množství chodeb, kde lze podobným způsobem pokračovat, i třeba jako formou třídního projektu. Koordinátorem těchto prací je, stejně jako u chodby do tělocvičny, provozní skupina, tedy Tomáš Kubou, případně email provoz@skoladobromysl.cz

Nová jídelna

Za naší jídelnou v chodbě máme nepoužitou a nepoužitelnou třídu, ze které bychom rádi udělali druhou jídelnu (pro družinu) a zároveň cvičnou kuchyňku pro pracovní vyučování sedmé třídy. Podlahu třídy napadla dřevomorka, je potřeba jí rozebrat a vyvézt včetně suti.

Tento projekt si vybrali rodiče osmé třídy a měl by se realizovat během jara.

Nebude to ale stačit. V místnosti bude potřeba poskládat novou podlahu, vymalovat a vybavit jí nábytkem. Pokud by někoho tento projekt zaujal a chtěl by se ho ujmout, opět kontaktujte provozní skupinu na email provoz@skoladobromysl.cz, případně přímo Lucku Talovou (email: Lucie.Talova@skoladobromysl.cz), která může sdělit více informací.

Projekty typu Korunka ke korunce

zmiňovaných již v úvodu článku, je potřeba finanční částka. Jedná se většinou o desetitisíce až statisíce. Ačkoliv sledujeme možné dotace nebo hledáme sponzory, finance se nezískávají snadno. Přesto se v minulých letech podařilo renovovat část sklepa, kde vznikly nové dílny, upravit patro družiny anebo v loňském roce opravit tělocvičnu.

Je možné přispět jakoukoliv částkou, buď účelově nebo neúčelově určeným darem. Informace dostanete přímo v kanceláři, email: kancelar@skoladobromysl.cz , napsat můžete i na vedení školy  vedeni@skoladobromysl.cz  nebo přímo finanční skupině   financni.skupina@skoladobromysl.cz .

Děkujeme všem a přejeme hodně pozitivní energie v této těžké době.