Otevíráme školní družinu

Díky obětavé práci mnohých a vstřícnosti pracovníků krajského úřadu se podařilo připravit pro školní rok 2013/14 samostatnou waldorfskou školní družinu s kapacitou 30 dětí, která bude fungovat doplňkově ke školní družině na 15. ZŠ.

Družina byla otevřena první týden v září 2013.

  • Jedná se o školské zařízení, zapsané do rejstříku škol a školských zařízení
  • Prostory jsou zajištěny v areálu SOU Elektrotechnického na adrese Vejprnická 56, Plzeň, v prostorách o.s. Bublina, se kterým spolupracujeme.
  • Personální obsazení je zajištěno včetně zástupů, paní vychovatelky jsou aktivními členy nového kolegia.

Provoz družiny:

  • pondělí až pátek, v době od konce vyučování do 16.00 hod.
  • děti vyzvedáváme přímo ve škole, doprovázíme na oběd a odvádíme do družiny
  • je určena pro děti, které nezískaly družinu na 15. ZŠ
  • platbu se podařilo udržet stejnou jako na 15. ZŠ, tedy 1.500 Kč na rok, tuto výši jsme schopni udržet díky bezplatné práci mnoha dobrovolníků a jen skutečně symbolickému platu pro vychovatelky a ředitelku
  • připravujeme též kroužky – taneční, hra na kytaru bez not, šikovné ruce, výtvarně – animační

Rodiče žáků waldorfských tříd obdrželi podrobný informační mail, potřebné informace najdete zde.

Přihlašování dětí probíhá průběžně, je možné přihlásit i žáky 2. stupně nebo žáky jiné školy než 15. ZŠ.

Pro podání přihlášek a zodpovězení otázek jsme k dispozici v prostorách družiny Dobromysl.