Termíny brigád únor+březen a prosba o pomoc

Počínaje 1. únorem budou každou lichou sobotu pokračovat celodenní brigády, na kterých chceme budovu postupně dostat do stavu, kdy bude možné v ní otevřít školu. V této chvíli jde především o hrubý úklid, dále o drobné údržbářské a opravářské práce, stěhování a malování. Děkujeme těm několika málo ochotným, kteří již přišli a prosíme o pomoc všechny ostatní, kteří mohou alespoň jednu sobotu přijít a není jim budoucnost školy lhostejná!

Pevně stanovené termíny brigád v budově budou vždy jednou za dva týdny, tedy všechny LICHÉ SOBOTY:

1. a 15. února,
1. a 15. a 29. března

Nebude-li řečeno jinak, je začátek od 10h. Další termíny budou vypsány dle potřeby a možností.

Po domluvě je možné vzít s sebou starší děti (alespoň předškoláky), na mladší děti zatím budova bohužel není připravena – topí se na minimum a stále je všude spousta špíny.

Pokud plánujete účast, nahlaste se Janě Dobré, nejlépe na tel. 737 839 505, případně v dostatečném předstihu!! na e-mail

Děkujeme!

Vaše Dobromysl