1. třída

Ve školním roce 2020/2021 je ve třídě 26 dětí, z toho 14 chlapců a 12 dívek.
Třídní učitelkou je Pavla Dvořáková.