1. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve třídě nachází 15 dětí, z toho 6 chlapců a 9 dívek.
Třídní učitelkou je Mgr. Pavla Dvořáková, asistentkou Marie Rolniková.