2. třída

Ve školním roce 2020/2021 se ve druhé třídě nachází 25 dětí, z toho 13 chlapců a 12 dívek.

Třídní učitelkou je Mgr. Klára Tisotová, asistentkou Adéla Forejtová, DiS.

Učební plán 2. třídy

Hlavním znakem životního období mezi sedmým a devátým rokem je výrazná ochota dítěte učit se bez potřeby produkovat vlastní úsudky. Pro tento věk je charakteristická paměť, síla představování, radost z rytmického opakování a často touha po zpodobení světa, které by podněcovalo fantazii. Učitel děti oslovuje pomocí obrazů. Obrazy z příběhů, melodiemi, barvami sytí učitel duši dítěte.

Pokračovat ve čtení “Učební plán 2. třídy”