Volby do školské rady

Vážení rodiče,

hlasování do školské rady probíhá od 18.6. do 23.6. 2021.

Hlasovat je možné  elektronicky zde       volební lístek do školské rady zákonných zástupců 18.6. – 23.6. 2021 nebo pomocí papírového volebního lístku v kanceláři školy.Voleb se může zúčastnit každý zákonný zástupce dítěte navštěvující WZŠ Dobromysl, hlasovat mohou maximálně dva zákonní zástupci za jednoho žáka.

Pokud má zákonný zástupce ve škole více dětí, hlasovat může jen jednou. Do volebního lístku uvádí nejmladší dítě navštěvující WZŠ Dobromysl.

Volební lístky budou kontrolovat členové přípravného výboru, kteří budou zároveň ověřovat platnost hlasů. Pokud budete hlasovat vícekrát (i při stejné volbě), budete osloven přímo členem přípravného výboru, abyste potvrdil pravost hlasování a upřesnil svou volbu.

Při vyhlášení výsledků voleb bude zveřejněn jen počet platných hlasů a počty hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Informace, kdo konkrétně hlasovat pro kterého kandidáta, nebude veřejně uvolněna. Volební lístky s jednotlivými jmény budou uschovány po dobu 3 měsíců pro případnou kontrolu a poté smazány.

Školská rada se podílí na řízení školy, mimo jiné má právo k nahlížení do všech dokumentů školy nebo schvaluje výroční zprávu školy. Od příštího volebního období bychom rádi přenechali školské radě více pravomocí. Školská rada dostane možnost se podílet na přípravě rozpočtu školy, získá právo veta při schvalování rozpočtu. Převezme celou oblast sociálního fondu i schvalování slev na školném.  Více informací získáte v kanceláři školy, případně u svých koordinátorů tříd.

Přihlášení kandidáti

Dalibor Boubín

Jsem rodič dítěte v sedmé třídě. Jsem předsedou školské rady od založení školy a rád bych ve své práci ve školské radě pokračoval. Na škole vedu kroužek wu-shu. V budoucnu bych rád učil na vznikajícím lyceu český jazyk.

Zde naleznete krátký videomedailonek

Jiří Cimpel

Jsem rodič dvou dětí, které aktuálně zde ve škole navštěvují druhou a šestou třídu. Zajímám se o dění ve škole, jsem aktivním členem ve spolku rodičů a zároveň jsme s manželkou koordinátoři v 6. třídě. Do rady školy kandiduji proto, že se řadu let profesně věnuji financím a plánování a rád bych tyto své zkušenosti uplatnil i ve školské radě. Mohu pomoci při práci s rozpočtem a financemi v rámci školy. Ve volném čase se věnuji sportu a rodině.

Zde naleznete krátký videomedailonek

František Červinka

Jsem otec syna Viktora ve druhé třídě a synka Roberta ve waldorfské školce v Božkově. Kandidatura do školské rady mě oslovila v možnosti mít pozitivní vliv na dění ve škole, možnost přinést nové myšlenky a nápady a podílet se na spolutvorbě prostoru, aby byl přátelský, ve vzájemné harmonii mezi dětmi, učiteli a rodiči.