Výměnné pobyty v roce 2017/2018

V tomto školním roce proběhly na naší škole výměnné pobyty s německými školami – Montessori Schule Schönthal a Rudolf-Steiner-Schule Coburg. Spolupráce s Montessori školou proběhla letos vůbec poprvé, výjezdu do zahraničí na podzim 2017 se účastnili žáci 4. třídy. Pravidelné každoroční pobyty s waldorfskou školou v Coburgu se účastní žáci 6., příp. doplňkově 7. tříd. Komunikačním jazykem je především němčina, často však žáci mezi sebou komunikují v anglickém jazyce. Přes jazykovou bariéru se letos podařilo navázat mezi plzeňskými a coburskými žáky blízké přátelství. S financováním těchto akcí nám pomohl Česko-německý fond budoucnosti, jemuž patří naše díky!

Pomalu připravujeme zahraniční projekty na příští školní rok!