Výzva k podání nabídek – Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy – druhé vyhlášení“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební úpravy Waldorfské základní školy Dobromysl s předpokládaným rozsahem dodávek a prací ve výši 4 612 000 Kč bez DPH, s termínem realizace do 10.08.2018. Veřejná zakázka je financována z operačního programu IROP.

Jedná se o přepracovanou stavební veřejnou zakázku, kterou škola vyhlašovala v listopadu 2017 a kterou byla nucena zrušit, protože se nepřihlásil žádný uchazeč.

Nabídky mohou být doručeny poštou nebo osobně do kanceláře školy. Lhůta pro podání nabídek končí ve čtvrtek 08.03.2018 v 10:30 hodin.

Detaily naleznete v přiložených souborech:

V případě dotazů či nejasností pište na email dotace@skoladobromysl.cz, případně volejte 374 14 14 14. Kontaktní osobou je Ing. Jana Havlíčková, vedoucí projektu.