Výzva k podání nabídek

Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Stavební úpravy Waldorfské základní školy“. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavební úpravy Waldorfské základní školy Dobromysl.

Veřejná zakázka je financována z operačního programu IROP.

Nabídky mohou být doručeny poštou nebo osobně do kanceláře školy. Lhůta pro podání nabídek je 16.11.2017 do 10:30 hodin.

Detaily o veřejné zakázce naleznete v přiložených souborech: