Zápisy a přestupy obecně

Tato stránka slouží především pro poskytnutí obecných informací a pro možnost předběžné registrace k zápisu. Aktuální informace o chystaných nebo probíhajících zápisech budou vždy zveřejněny na úvodní stránce, sledujte ji.

Zápis do budoucí 1. třídy

Zápis do základní školy probíhá podle zákona od 15. ledna do 15. února. Plánujeme otevírat vždy pouze jednu první třídu s plánovanou kapacitou cca 24 žáků.

Před zápisem doporučujeme rodičům návštěvu ve výuce – dny otevřených dveří budou vyvěšeny na webu, registrovaní rodiče se o nich dozví emailem, případně po dohodě je možná návštěva v jiném termínu. Registraci naleznete zde.

Také doporučujeme prostudovat časté otázky a v případě, že tam nenajdete odpověď na některou z Vašich otázek, jsme Vám k dispozici my na emailu zapis@skoladobromysl.cz.

Přibližně 1-2 týdny před zápisovým obdobím se koná povinná úvodní informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Cílem schůzky je především seznámit rodiče s průběhem a podmínkami zápisu, s termíny zápisů, s průběhem příprav na zahájení školního roku a odpovědět na případné otázky. Žáci, které jejich rodiče registrovali (viz níže) jsou na úvodní schůzku pozváni mailem. Na úvodní schůzku by se měli dostavit pokud možno oba rodiče bez dětí.

Nutné dokumenty k zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jsou:

  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • rodný list dítěte

V následujících měsících po zápisu jsou rodiče pozváni na několik setkání, kde jsou seznámeni s tím, co je i děti čeká v prvních letech.

Přestupy do vyšších tříd

Do vybraných vyšších tříd zatím stále ještě umožňujeme přestup buď již v průběhu školního roku, nebo od dalšího školního roku. Hlavním kritériem je pro nás ochrana stávajících tříd, proto žáky vybíráme podle toho, zda se nový žák bude schopen zapojit do stávajícího třídního kolektivu a do práce třídy.

V případě, že máte zájem o přestup žáka k začátku školního roku, doporučujeme registraci. Máte-li zájem o přestup ještě v průběhu tohoto školního roku, kontaktujte nás přímo na prestup@skoladobromysl.cz nebo jiným způsobem, viz kontakty.

Koncepce výuky a přístup k žákovi se na naší škole v mnoha ohledech liší od klasické výuky na školách zřizovaných městem nebo obcí. Je proto důležité, aby se žák i rodiče seznámili s průběhem vyučování a vzájemně se poznali s třídním učitelem.

Kroky vedoucí k přestupu žáka:

  1. návštěva rodičů ve vyučování (1 den v době epochové výuky, tj. 8:30-10:20)
  2. účast žáka ve výuce po dobu 3 dnů
  3. pohovor s žákem po absolvované výuce – zjištění zpětné vazby, spokojenosti, motivace, úrovně znalostí
  4. pohovor se zákonnými zástupci, vč. předložení vysvědčení za poslední uzavřené pololetí a práce žáka (např. pracovní sešity)
  5. předložení případného doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře, individuálního vzdělávacího plánu apod., pokud existují
  6. písemná žádost o přestup

V případě očekávaného většího zájmu o přestup do jedné konkrétní třídy bude vyhlášen samostatný doplňovací zápis pro danou třídu. Typicky se jedná o přechod na II. stupeň (do 6. třídy).