Zaměstnání

Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme na pozici asistent/asistentka pedagoga vstřícné kolegy/kolegyně. Vaše asistence je potřeba ve třetí třídě.

V některých případech mají jednotliví žáci specifické potřeby (vývojové poruchy učení), od asistenta tedy očekáváme podporu celé třídy a iniciativní přístup.

Ve výuce je velký důraz kladen i na umělecké předměty. Vztah k výtvarné výchově, hudební výchově nebo hra na hudební nástroj jsou velmi vítané.

Dále očekáváme:

  • vzdělání dle odpovídající kvalifikace potřebné pro výkon pracovní pozice asistenta pedagoga
  • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

  • zapojit se do procesu utváření školy
  • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí
  • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
  • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
  • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů

Pokud Vás naše nabídka na 0,5-0,75 úvazek zaujala, pak pošlete svůj

ŽIVOTOPIS spolu s MOTIVAČNÍM DOPISEM na adresu zamestnani@skoladobromysl.cz.

Rádi se s Vámi setkáme a sladíme naše představy s Vašimi co nejdříve tj. v září 2020 – nástup možný ihned :).

Co bych chtěl
(Nalezeno po úmrtí Rudolfa Steinera v jeho zápisníku)
 
Já roznítit z ducha kosmu
chtěl bych každého člověka,
by plamenem se stal
a bytí svého základ ohnivě rozvíjel.
 
Jiní, ti by chtěli
čerpat z kosmu vodu,
která plamen uhasíná
a vodou všechno bytí
v nitru tlumí.
 
Ó radosti, když plamen člověka
plane i tam, kde v klidu odpočívá.
Ó hořkosti, když lidský tvor
je spoután tam, kde chtěl by
v pohybu působit!