Zápis do 1. třídy a přestupy do vyšších ročníků

(rezervace k zápisům již byly uzavřeny)

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne 16. a 17. dubna 2019.

Před zápisem doporučujeme rodičům návštěvu ve výuce. Návštěvní dny jsou uvedeny na webu,  registrovaní rodiče se o nich dozví emailem, případně po dohodě je možná návštěva v jiném termínu. Registrační formulář naleznete zde.

Doporučujeme prostudovat časté otázky a v případě, že tam nenajdete odpověď na některou z Vašich otázek, jsme Vám k dispozici  na emailu .

3. dubna 2019 se koná povinná úvodní informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Cílem schůzky je především seznámit rodiče s průběhem a podmínkami zápisu, s termíny zápisů, s průběhem příprav na zahájení školního roku a odpovědět na případné otázky. Žáci, které jejich rodiče registrovali, jsou na úvodní schůzku pozváni mailem. Na úvodní schůzku by se měli dostavit pokud možno oba rodiče bez dětí. Od 4. dubna bude možné se přihlásit k zápisu. Přihlašujete se vždy na konkrétní den a čas.

Nutné dokumenty k zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jsou:

  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • rodný list dítěte

Velmi vhodné je také předložit případná doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře apod., pokud existují.

Zápis je pro děti významná životní událost, kdy se rozhoduje o jejich budoucnosti na mnoho let dopředu. Snažíme se proto k zápisům přistupovat se vší vážností a umožnit dětem, aby si tento slavnostní okamžik dalšího kroku do dospělosti mohli náležitě prožít. Budeme rádi, když nám v tomto snažení pomůžete – přijďte na objednaný termín včas, ponechte si na zápis dostatek času pro případ, že by došlo k časovému skluzu, a vysvětlete dětem, že jde o důležitou věc. Dítě také potěší a nám pomůže, když jej k zápisu doprovodí oba rodiče.

V následujících měsících po zápisu jsou rodiče pozváni na několik setkání, kde jsou seznámeni s tím, co je i děti čeká v prvních letech (např. hodnocení, domácí úkoly, druhé sedmiletí ve vývoji dítěte), mohou si také vyzkoušet některé umělecké činnosti, které ve škole při práci s dětmi využíváme (např. eurytmie, kreslení forem, malování akvarelem). V červnu čeká budoucí prvňáčky také první společná akce – svatojánská slavnost.

Přestupy do vyšších tříd

Je nám líto, že nemůžeme vyhovět rostoucímu zájmu o naší školu. V této  chvíli jsou bohužel naše třídy pro přestupy z jiných škol uzavřené. Výjimečně po dohodě umožníme přestup z jiné waldorfské školy, v takovém případě, prosím, kontaktujte přímo kancelář školy –