Zápis do 1. třídy a přestupy do vyšších ročníků

Zápis do 1. třídy

Pokud máte zájem o zápis v naší škole, prosíme, zaregistrujte se zde

Před vlastním zápisem doporučujeme rodičům návštěvu ve výuce a návštěvu miniseminářů o waldorfské pedagogice, které vedou naši učitelé.  Termíny jsou uvedeny na webu,  registrovaní rodiče se o nich dozví emailem.

Doporučujeme prostudovat časté otázky a v případě, že tam nenajdete odpověď na některou z Vašich otázek, jsme Vám k dispozici  na emailu zapis@skoladobromysl.cz.

17. března 2020 v 17:00 se koná povinná úvodní informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků. Cílem schůzky je především seznámit rodiče s průběhem a podmínkami zápisu, s termíny zápisů, s průběhem příprav na zahájení školního roku a odpovědět na případné otázky.

Rodiče, kteří své dítě registrovali, jsou na úvodní schůzku pozváni emailem. Na úvodní informační schůzku by se měli dostavit pokud možno oba rodiče bez dětí. Od 18. března 2020 se přes webové stránky školy otevře možnost přihlásit se k samotnému zápisu. Přihlašujete se  vždy na konkrétní den a čas.

Zápis do 1. třídy naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2020.

Nutné dokumenty k zápisu dítěte do 1. třídy základní školy jsou:

  • občanský průkaz zákonných zástupců
  • rodný list dítěte
  • v případě, že se k zápisu dostaví jen jeden rodič, je potřeba doložit čestné prohlášení nepřítomného rodiče o souhlasu se zápisem na naší škole

Velmi vhodné je také předložit případná doporučení z poradenského pracoviště, od lékaře apod., pokud existují.

Zápis je pro děti významná životní událost, kdy se rozhoduje o jejich budoucnosti na mnoho let dopředu. Snažíme se proto k zápisům přistupovat se vší vážností a umožnit dětem, aby si tento slavnostní okamžik dalšího kroku do dospělosti mohli náležitě prožít. Budeme rádi, když nám v tomto snažení pomůžete – přijďte na objednaný termín včas, ponechte si na zápis dostatek času pro případ, že by došlo k časovému skluzu, a vysvětlete dětem, že jde o důležitou věc. Dítě také potěší a nám pomůže, když jej k zápisu doprovodí oba rodiče.

V následujících měsících po zápisu jsou rodiče pozváni na několik setkání, kde jsou seznámeni s tím, co je i děti čeká v prvních letech (např. hodnocení, domácí úkoly, druhé sedmiletí ve vývoji dítěte), mohou si také vyzkoušet některé umělecké činnosti, které ve škole při práci s dětmi využíváme (např. eurytmie, kreslení forem, malování akvarelem). V červnu čeká budoucí prvňáčky také první společná akce – svatojánská slavnost.

Přestupy do vyšších tříd

Uvažujete o přestupu Vašeho dítěte na Waldorfskou školu? Aktuálně jsou  přestupy do všech tříd po dohodě otevřené, a to pro děti přicházející z jakýchkoliv škol (tedy nejen waldorfských!). Pokud máte o přestup svého dítěte zájem, kontaktujte prosím přímo kancelář školy – kancelar@skoladobromysl.cz