Dokumenty ke stažení

školní DruŽIna a KLUB

Přihláška žáka do školní družiny

Přihláška žáka do školního klubu

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

ŠVP školní družiny

JÍDELNA

Prihláška ke stravování z 10. ŠJ

Povolení k inkasu běžný účet

Povolení k inkasu sporožiro

Dokumenty školy

Nástupní list na školní akci

Školní řád

Školní vzdělávací program

ŠVP Obecný popis výuky na naší škole

ŠVP Popis jednotlivých předmětů

ŠVP Očekávané výstupy žáků a učivo

ŠVP Minimální výstupy žáku a učivo v rámci podpůrných opatření