Dokumenty ke stažení

Školní družina a klub

Přihláška žáka do školní družiny 1. a 2. třída

Přihláška žáka do školní družiny 3. třída

Přihláška žáka do školní družiny 4. třída

Přihláška žáka do školního klubu

Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

ŠVP školní družiny

JÍDELNA

Prihláška ke stravování z 10. ŠJ

Povolení k inkasu běžný účet

Povolení k inkasu sporožiro

 
Dokumenty školy

Nástupní list na školní akci

Školní řád

Školní vzdělávací program

ŠVP – obecná část

ŠVP – předmětová část