Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

O základní škole

Kdo jsme

Waldorfská škola Dobromysl je první alternativní škola v Plzeňském kraji, která nabízí základní vzdělání v prvním i druhém stupni.

Waldorfská pedagogika je nejrozšířenější alternativní směr v ČR i ve světě.  

Obrázky na tomto webu nakreslili naši učitelé křídami na tabule ve třídách k tématům epochového vyučování

Budova a umístění

Naleznete nás na Husovo náměstí v Plzni, kousek od centra v dosahu MHD, v docházkové vzdálenosti od řeky Mže, kde máme k dispozici menší pozemek s políčkem pro pěstování obilí a možném vyžití pro družinu. Budova má vlastní menší zahradu využívanou i v rámci výuky.

V budově naleznete dvě tělocvičny, odborné učebny pro keramiku, dílnu pro práci se dřevem i mědí, šicí dílnu se šicími stroji a cvičné žákovské kuchyňky. Nechybí ani učebna výpočetní techniky, odborná učebna fyziky a chemie a výtvarný ateliér.

V přízemí budovy se nachází školní jídelna pro žáky i pedagogy,  v druhém křídle budovy sídlí družina.

Videoprohlídka školy

Videoprohlídka naší waldorfské školy Dobromysl, která vznikla v rámci netradičního dne otevřených dveří k 23.2.2021

Stravování

V prostorách budovy školy provozujeme školní jídelnu. Dodavatelem stravy je 10. školní jídelna sídlící na nám. Míru 4 v Plzni (www.jidelna-bory.cz). V nabídce obědů je výběr ze dvou hlavních pokrmů, z nichž jedno bývá vegetariánské. Více informací o způsobu přihlášení a plateb za obědy naleznete zde.

 Děti v naší škole mají v rámci projektu Zdravá svačina možnost objednávat zdravé a chutné svačinky. Využitím této služby navíc podpoříte zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, kteří se na výrobě přímo podílí. Projekt Zdravá svačina  je rozšířením činnosti sociálního podniku Café Restaurant Kačaba, více informací zde.

 

Školné

Jako soukromá škola, která nemá za sebou zřizovatele hradícího provoz budovy a učební pomůcky, jsme nuceni vybírat školné. Výše školného je smluvní.

 Běžné školné je 24 tisíc Kč ročněZ této částky hradíme provoz budovy, učební pomůcky a drobné investice. Přivítáme, pokud rodiny, které si to mohou dovolit,  budou platit školné vyšší.  Abychom mohli ze školného přispívat i na mzdy, jako optimální částku navrhujeme 36 000 Kč ročně.  

Druhý sourozenec na škole může platit školné snížené až na 50 %, u třetího a dalšího dítěte je požadované minimální školné nulové.

 Naši školu bychom chtěli zpřístupnit i pro rodiny, které si nemohou dovolit ani minimální školné. Pro nově nastupující žáky 1. třídy je určeno stipendium na úhradu minimálního školného ve výši 50 nebo 100 % na jednoho žáka. 

Více informací o smluvním školném, možnosti snížení školného a informace o sociálním stipendiu naleznete zde.

Školní družina a školní klub

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub .

Hlavním posláním školní družiny je poskytování bezpečného prostoru pro volnou hru, zabezpečení zájmové činnosti a relaxace žáků. První až čtvrtá třída má každá své oddělení družiny.

Školní klub je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Klub poskytuje žákům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami. Více informací o družině naleznete zde. 

Zájmové kroužky

Naše škola nabízí dětem zájmové kroužky. Jejich seznam na rok 2021/2022 bude ještě upřesněn.

Minisemináře pro rodiče

V každém roce pořádáme před zápisy sérii přednášek a miniseminářů, zabývajících se různými tématy waldorfské pedagogiky. Máte tak možnost dozvědět se o nejrůznějších oblastech života waldorfské školy.

Minisemináře probíhají v prostorách školy (Husova 43, Plzeň) dle aktuálních podmínek nastavených MZ ĆR.

Na minisemináře a přednášky není nutné se předem registrovat. Jedinou výjimkou je umělecký miniseminář, na který je potřeba přichystat výtvarné potřeby v odpovídajícím počtu. Registrace na umělecký miniseminář: .

Minisemináře jsou zpoplatněny 100 Kč.

Je pro nás důležité, aby rodiče žáků navštěvujících naši školu měli základní povědomí o waldorfské pedagogice, proto je účast na seminářích součástí kritérií přijetí k základnímu vzdělávání na WZŠ Dobromysl.

Pro účastníky miniseminářů platí aktuální nařízení MZ pro pořádání kulturních akcí (Covid-19).

Minisemináře začínají vždy v 17:00

12. října 2021 – Výuka a hodnocení
8. listopadu 2021 – Výuka cizích jazyků na waldorfské škole  
13. prosince 2021 – Klíč k pohádkám
4. ledna 2022 – Média
25. ledna 2022 – Sedmiletí ve vývoji dítěte
2. února 2022 – Umění
1. března 2022 – Eurytmie 

Dny otevřených dveří

V průběhu roku také můžete nahlédnout do našich tříd ve dnech otevřených dveří (otevřeny jsou všechny třídy) a v návštěvních dnech (otevřeny jsou jen 2 třídy, pokaždé jiné). Pokud byste této možnosti využili, je nutné se registrovat na mailu 

Dny otevřených dveří jsou určeny jen pro rodiče, nikoliv pro děti.

Pro účastníky dne otevřených dveří platí aktuální nařízení MZ pro pořádání kulturních akcí (Covid-19).

Rodiče stávajících žáků mají možnost se po domluvě s třídním učitelem podívat do výuky kdykoliv.

Dny otevřených dveří (2. – 9. třída)

15. listopadu 2021 – ZRUŠENO, více ZDE
15. března 2022

Návštěvní dny

7. prosince 2021   (2. a 3. třída)
13. ledna 2022 (7. a 8. třída)
17. ledna 2022 (4. a 5. třída)
12. dubna 2022 (6. a 9. třída)

Chcete nám pomoci?

Jsme škola, která vzniká a funguje díky obětavé práci mnoha dobrovolníků a přízni svých podporovatelů. Ačkoli jsme soukromá škola,  jde nám o to, aby škola byla dostupná co nejširší skupině dětí. Školné držíme na sociálně  únosné úrovni.  Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci a výpomoci okolí.

Zde naleznete rozvojové projekty školy pro nejbližší období.

Budeme rádi, pokud se tam čas od času podíváte a zkusíte se zamyslet, zda byste nám nemohli s danou věcí pomoci.

 

Vždy je pochopitelně možné pomoci finančním darem. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek a slibujeme, že bude celý použit pro to, aby se dětem dostalo kvalitní výuky. Uvítáme pravidelné dárce – i padesát korun, posílaných každý měsíc, pomůže!

  • Pokud se jedná o menší částky, jejichž využití necháte na nás, můžete poslat částku na účet školy 2900447317/2010 u Fio banky, do zprávy pouze napište, že jde o dar. Tyto peníze použijeme na pokrytí aktuálních potřeb školy.
  • Rodiče našich dětí mohou s platbou za školu či družinu poslat vyšší částku – tyto peníze budou primárně určené na pomoc rodinám, které jsou ve finančně či sociálně tíživé situaci a mají problém s platbami (sociální fond), teprve nebude-li jich potřeba tam, použijí se na jiné věci.
  • V případě, že chcete škole darovat věc, větší částku peněz (řádově tisíce Kč a více) nebo chcete darované peníze vázat na konkrétní účel, nejprve nás prosím kontaktujte. Je možné, že Vám navrhneme jiný způsob poskytnutí daru, případně abyste dar věnovali jiné organizaci, kde poslouží lépe. Výjimečně se může stát, že Váš dar s díky odmítneme – viz poznámka dole.
  • Našim dárcům děkujeme zde, přitom respektujeme případná přání zůstat v anonymitě.
  • Na vyžádání s dárci uzavřeme darovací smlouvu, díky které si můžete celkovou výši Vašich darů na konci roku odečíst z daně z příjmu.

Děkujeme jménem dětí, pro které je to vše určeno!

Poznámka: Udržení základních principů a životních hodnot je zásadní kvalitou, kterou chceme dětem předat. Proto pokud máme být dětem příkladem do života, nemůžeme přijmout nabídku pomoci, která bude v rozporu s našimi principy a hodnotami, nebo bude podmíněna způsobem, který k rozporu s našimi principy a hodnotami povede. Děkujeme, že to chápete a akceptujete!