Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

O základní škole

Kdo jsme

Waldorfská škola Dobromysl je první alternativní škola v Plzeňském kraji, která nabízí základní vzdělání v prvním i druhém stupni.

Waldorfská pedagogika je nejrozšířenější alternativní směr v ČR i ve světě.  

Obrázky na tomto webu nakreslili naši učitelé křídami na tabule ve třídách k tématům epochového vyučování

Budova a umístění

Naleznete nás na Husovo náměstí v Plzni, kousek od centra v dosahu MHD, v docházkové vzdálenosti od řeky Mže, kde máme k dispozici menší pozemek s políčkem pro pěstování obilí a možném vyžití pro družinu. Budova má vlastní menší zahradu využívanou i v rámci výuky.

V budově naleznete dvě tělocvičny, odborné učebny pro keramiku, dílnu pro práci se dřevem i mědí, šicí dílnu se šicími stroji a cvičné žákovské kuchyňky. Nechybí ani učebna výpočetní techniky, odborná učebna fyziky a chemie a výtvarný ateliér.

V přízemí budovy se nachází školní jídelna pro žáky i pedagogy,  v druhém křídle budovy sídlí družina.

Videoprohlídka školy

Videoprohlídka naší waldorfské školy Dobromysl, která vznikla v rámci netradičního dne otevřených dveří k 23.2.2021

Stravování

V prostorách budovy školy provozujeme školní jídelnu. Dodavatelem stravy je 10. školní jídelna sídlící na nám. Míru 4 v Plzni (www.jidelna-bory.cz). V nabídce obědů je výběr ze dvou hlavních pokrmů, z nichž jedno bývá vegetariánské. Podívejte se na více informací o způsobu přihlášení a plateb za obědy.

 Děti v naší škole mají v rámci projektu Zdravá svačina možnost objednávat zdravé a chutné svačinky. Využitím této služby navíc podpoříte zaměstnávání zdravotně znevýhodněných, kteří se na výrobě přímo podílí. Projekt Zdravá svačina je rozšířením činnosti sociálního podniku Café Restaurant Kačaba (více informací).

 

Školné

Běžné školné je 28 tisíc Kč ročně. Z této částky hradíme provoz budovy, učební pomůcky a drobné investice. Přivítáme, pokud rodiny, které si to mohou dovolit,  budou platit školné vyšší.  Abychom mohli ze školného přispívat i na mzdy, jako optimální částku navrhujeme 40 000 Kč ročně.  

Druhý sourozenec na škole může platit školné snížené až na 50 %, u třetího a dalšího dítěte je požadované minimální školné nulové.

 Naši školu bychom chtěli zpřístupnit i pro rodiny, které si nemohou dovolit ani minimální školné. Pro nově nastupující žáky 1. třídy je určeno stipendium na úhradu minimálního školného ve výši 50 nebo 100 % na jednoho žáka. 

Více informací o smluvním školném, možnosti snížení školného a informace o sociálním stipendiu naleznete zde.

Školní družina a školní klub

Při základní škole fungují ranní družina, čtyři oddělení odpolední družiny a školní klub .

Hlavním posláním školní družiny je poskytování bezpečného prostoru pro volnou hru, zabezpečení zájmové činnosti a relaxace žáků. První až čtvrtá třída má každá své oddělení družiny.

Školní klub je určen žákům 5. – 9. tříd v době volných hodin a po výuce. Klub poskytuje žákům zázemí k relaxaci, volné činnosti, dokončování školních úkolů a je vybaven stolními hrami. Více informací o družině naleznete zde. 

Zájmové kroužky

Naše škola nabízí dětem rozsáhlý výběr zájmových kroužků. Pro bližší informace o konkrétních kroužcích se prosím obraťte na třídní učitele nebo kancelář školy.

Minisemináře pro rodiče

V každém roce pořádáme před zápisy sérii přednášek a miniseminářů, zabývajících se různými tématy waldorfské pedagogiky. Máte tak možnost dozvědět se o nejrůznějších oblastech života waldorfské školy.

Minisemináře probíhají v prostorách školy (Husova 43, Plzeň) dle aktuálních podmínek nastavených MZ ĆR.

Na minisemináře a přednášky není nutné se předem registrovat. Jedinou výjimkou je umělecký miniseminář, na který je potřeba přichystat výtvarné potřeby v odpovídajícím počtu. Registrace na umělecký miniseminář – zde rezervační formulář. 

Minisemináře jsou zpoplatněny 100 Kč.

Je pro nás důležité, aby rodiče žáků navštěvujících naši školu měli základní povědomí o waldorfské pedagogice, proto je účast na seminářích součástí kritérií přijetí k základnímu vzdělávání na WZŠ Dobromysl.

Minisemináře začínají vždy od 17:00 – není nutná rezervace (není-li uvedeno jinak)

středa 13. 3. Seminář Umění – nutná rezervace zde

Dny otevřených dveří

V průběhu roku také můžete nahlédnout do našich tříd ve dnech otevřených dveří (otevřeny jsou všechny třídy) a v návštěvních dnech (otevřeny jsou jen 2 třídy, pokaždé jiné).

Na dny otevřených dveří a návštěvní dny je potřeba si rezervovat místo v konkrétní třídě  – rezervace zde.

Dny otevřených dveří jsou určeny jen pro rodiče, nikoliv pro děti. Rodiče stávajících žáků mají možnost se po domluvě s třídním učitelem podívat do výuky kdykoliv.

Dny otevřených dveří 

V současné chvíli není vypsán žádný termín.

Návštěvní dny

úterý 26. března 2024 (6. a 7. třída)

Dětské skupiny pro předškoláky

Abychom se s dětmi mohli seznámit již před zápisy a neposuzovali školní zralost pouze z jednoho krátkého setkání, pořádáme v tomto školním roce dětské skupiny pro předškoláky. Vaše děti tak budou moci poznat prostředí školy ještě před zápisem. Tyto skupiny jsou určeny zájemcům o zápis do 1. třídy ve školním roce 24/25 a konají se v prostorách školy, a to v čase od 16:00 do 17:00. Kapacita jedné skupiny je 20 dětí. Vzhledem k množství dětí registrovaných k zápisu do 1. třídy je možné přihlásit se pouze na 1 skupinu. Setkání je určeno pouze dětem.

Při rezervaci prosím uveďte také jméno a příjmení vašeho dítěte, které už máme zapsané v našich registracích.

Termíny dětských skupin jsou:

úterý 27. února 2024
středa 20. března 2024 – rezervace zde

Děti si budeme vyzvedávat u vnitřních vchodových dveří a na stejném místě Vám je zase předáme. S sebou budou potřebovat pití a přezůvky.

Předzápisová schůzka
(pro zájemce o zápis do 1. třídy ZŠ)

pondělí 18. března 2024 od 17:00

Chcete nám pomoci?

Jsme škola, která vzniká a funguje díky obětavé práci mnoha dobrovolníků a přízni svých podporovatelů. Ačkoli jsme soukromá škola,  jde nám o to, aby škola byla dostupná co nejširší skupině dětí. Školné držíme na sociálně  únosné úrovni.  Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci a výpomoci okolí.

Zde naleznete rozvojové projekty školy pro nejbližší období.

Budeme rádi, pokud se tam čas od času podíváte a zkusíte se zamyslet, zda byste nám nemohli s danou věcí pomoci.

 

Vždy je pochopitelně možné pomoci finančním darem. Budeme rádi za jakýkoli příspěvek a slibujeme, že bude celý použit pro to, aby se dětem dostalo kvalitní výuky. Uvítáme pravidelné dárce – i padesát korun, posílaných každý měsíc, pomůže!

  • Pokud se jedná o menší částky, jejichž využití necháte na nás, můžete poslat částku na účet školy 2900447317/2010 u Fio banky, do zprávy pouze napište, že jde o dar. Tyto peníze použijeme na pokrytí aktuálních potřeb školy.
  • Rodiče našich dětí mohou s platbou za školu či družinu poslat vyšší částku – tyto peníze budou primárně určené na pomoc rodinám, které jsou ve finančně či sociálně tíživé situaci a mají problém s platbami (sociální fond), teprve nebude-li jich potřeba tam, použijí se na jiné věci.
  • V případě, že chcete škole darovat věc, větší částku peněz (řádově tisíce Kč a více) nebo chcete darované peníze vázat na konkrétní účel, nejprve nás prosím kontaktujte. Je možné, že Vám navrhneme jiný způsob poskytnutí daru, případně abyste dar věnovali jiné organizaci, kde poslouží lépe. Výjimečně se může stát, že Váš dar s díky odmítneme – viz poznámka dole.
  • Našim dárcům děkujeme zde, přitom respektujeme případná přání zůstat v anonymitě.
  • Na vyžádání s dárci uzavřeme darovací smlouvu, díky které si můžete celkovou výši Vašich darů na konci roku odečíst z daně z příjmu.

Děkujeme jménem dětí, pro které je to vše určeno!

Poznámka: Udržení základních principů a životních hodnot je zásadní kvalitou, kterou chceme dětem předat. Proto pokud máme být dětem příkladem do života, nemůžeme přijmout nabídku pomoci, která bude v rozporu s našimi principy a hodnotami, nebo bude podmíněna způsobem, který k rozporu s našimi principy a hodnotami povede. Děkujeme, že to chápete a akceptujete!