Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Přijímací řízení na lyceum 2024

Přijímací řízení jaro 2024

Přijímací řízení se skládá z jednotné přijímací zkoušky (matematika a český jazyk) a školní přijímací zkoušky. Součástí přihlášky je i motivační dopis. 

Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru v rozsahu 20 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, fotografie zachycující jeho koníčky, diplomy, výsledky olympiád a soutěží aj. Předložené portfolio a motivační dopis je součástí hodnocení školní přijímací zkoušky. Termín školní přijímací zkoušky bude upřesněn do konce ledna 2024.

 Ministerstvo stále nezveřejnilo v souvislosti s digitalizací podmínky jednotné přijímací zkoušky. Podle dosud dostupných informací se přihláška bude pravděpodobně podávat do 20. února 2024, samotná zkouška proběhne pravděpodobně v termínech 12. dubna a 15. dubna. 

Časté otázky k přijímacímu řízení

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo. Předpokládá se, že bude možné podat  přihlášky na tři střední školy (tři obory vzdělání). 

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo. Očekává se, že přihláška se bude zadávat digitálně. 

Pro naši školu uveďte:

  • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
  • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
  •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

V uvedené kolonce uvedete vybraný termín školního kola přijímací zkoušky. Termín vyplňujete zejména v případě, kdy se hlásíte na dvě školy se školní přijímací zkouškou a mohlo by dojít ke kolizi termínů.

 Termíny školního kola (ústního pohovoru) Waldorfského lycea budou upřesněny do konce měsíce ledna 2024 společně s kritérii ke přijetí.

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo. Předpokládá se, že prioritu škol bude potřeba určit při vyplnění přihlášky a později již nepůjde změnit.

Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo, předpokládá se digitální přihláška. Zatím se mluví o termínu podání přihlášky 20. února 2024.

Po ukončení odevzdávání přihlášek budete vyzvání k volbě konkrétního času školní přijímací zkoušky – pohovoru. V případě, že si čas nezvolíte, bude Vám přidělen. V první polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení (jednotná přijímací zkouška, pohovory) Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů. 

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i naskenovat elektronicky) do školy společně s přihláškouV rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči mají při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo. Zápisové lístky v minulých letech sloužili k potvrzení uchazeče škole, že po úspěšném přijímacím řízení do konkrétní školy skutečně nastoupí, což bylo důležité zejména v případě, že se uchazeč dostal na obě zvolené školy. Podle dosud zveřejněných informací budou zápisové lístky pravděpodobně zrušeny a priorita škol bude zadána již v rámci přihlášky.

Ministerstvo zatím pravidla nezveřejnilo. 

Pokud nebude po prvním kole a případných odvoláních naplněna kapacita třídy, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. I přihlášky do druhého kola by podle zatím neschváleného návrhu měli být podávány digitálně.  Informace o případném druhém kole budou vyvěšeny na stránkách školy a seznam škol s druhým kolem měl nabízet digitální systém CERMATu v rámci vyplňování přihlášky do druhého kola.