Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Kontakty

Sídlo školy a fakturační údaje

Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú.

Husova 1126/43
301 00 Plzeň

IČO: 01811193

RED-IZO: 691005648
Fio banka, č.ú. 2900447317/2010

ISDS: 7nhzfdk

ukaž na mapě

Kancelář

tel: 773 526 874


Lucie Kobernová – asistentka
(komunikace s rodiči – telefony, maily • odevzdání a přijímání dokumentů • potvrzení pro žáky • pokladna • dny otevřených dveří, návštěvní dny)

Ing. Zora Vonášková – účetní, personalistika
(platby – školné, kroužky, družina • banka • pohledávky, upomínky • komunikace s rodiči týkající se účetnictví)

Ing. Martina Vavřichová – personalistika, lyceum
(vstupy do budovy, čipy, Plzeňská karta • provoz školy • komunikaci s rodiči a žáky lycea)

KANCELÁŘ
Pondělí, středa   8:15 – 11:00,   14:00 – 15:30
Úterý, čtvrtek   8:15 – 11:00

POKLADNA
Pondělí   8:15 – 11:00
Středa   14:00 – 15:30

V případě nutnosti je možno dohodnout si termín mimo uvedené časy.

Školní družina a klub

Vedoucí školní družinyMgr. Vladimíra Zieglerová773 528 093 (denně 8:00 -16:00)
1. oddělení (1. třída)Jana Kasincová725 906 047
2. oddělení (2. třída)Mgr. Vladimíra Zieglerová773 528 093
3. oddělení (3. třída)Michaela Kopřivová, MgA. Adriana Kotoučová
773 526 352
4. oddělení (4. třída)Mgr. Svitlana Moskal702 185 134
Klub mladší žáci (5. – 6. třída)Martina Tolarová725 906 046
Klub starší žáci (7. – 10. třída)Alena Maturová602 472 052

Pedagogické kolegium

Třídní učitelé, asistenti

1. třída
Mgr. Michaela Kracíková, asistentka BcA. Magdalena Borovková
konzultační hodiny: dle domluvy

2. třída
Mgr. Alena Hrůzová, asistentky Jitka Vacínová, Mgr. Svitlana Moskal
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 775 643 152

3. třída
Andrea Častotická DiS., asistentky MMus. Barbara Roštíková, Bc. Aneta Berková
konzultační hodiny: pondělí 13:15 – 14:00 po předchozí domluvě

4. třída
Mgr. Pavla Dvořáková, asistentka Martina Dobrá
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 605 212 807

5. třída
Mgr. Andrea Buriánková, asistentka Bc. Barbora Rubriciusová
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 606 426 307

6. třída
Mgr. Tereza Srpová, asistentka Michaela Kopřivová
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 732 487 865

7. třída
Mgr. Michala Blumová, asistentka Marcela Harmáčková
konzultační hodiny: pátek 14:00 – 15:00

8. třída
Mgr. Klára Myslíková, asistentka Bc. Romana Šnytrová
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 777 073 126

9. třída
Mgr. Martin Davídek, sdílená asistentka Bc. Alena Neuwirthová, Marcela Harmáčková
konzultační hodiny: pondělí 15:30 – 16:30, tel. 773 650 708

10. třída
MgA. Adriana Kotoučová, asistentka Bc. Alena Neuwirthová
konzultační hodiny: dle domluvy, tel. 739 203 400

11. třída
Karolína Tauberová, asistentka Bc. Alena Neuwirthová
konzultační hodiny: dle domluvy

 

Odborní učitelé

Julia Ridley – anglický jazyk ZŠ
konzultační hodiny: pondělí 14:15 – 14:45

Mgr. Petra Marková – anglický jazyk ZŠ

Valerie Meiss – anglický jazyk ZŠ

PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. – anglický jazyk SŠ

Bc. Nikol Turková – německý jazyk ZŠ

Mgr. Markéta Fialová – německý jazyk ZŠ, SŠ

Mgr. Gabriela Mrhalová – německý jazyk ZŠ

Mgr. Pavla Slachová – český jazyk, hudební výchova ZŠ, SŠ
konzultační hodiny: pondělí 13:15 – 14:00

Ing. Silvie Kubová – matematika ZŠ

Hlaváčková Jana Dipl. Um. – hudební výchova, sbor SŠ

Kubala Michal – dřevořezba ZŠ

Vladimír Havrda – eurytmie ZŠ, SŠ

MMus. Barbara Roštíková – hudební výchova ZŠ

MgA. Adriana Kotoučová – dějepis, dějiny umění, knihvazba, výtvarná výchova ZŠ, SŠ
konzultační hodiny: středa 14:00 – 15:00

Karolína Tauberová – dějepis, dějiny umění, výtvarná výchova, modelování ZŠ, SŠ

Václav Špíral, DiS. – dějiny hudby SŠ

Mgr. Klára Myslíková – dřevořezba, modelování ZŠ

Martina Dobrá – pracovní vyučování ZŠ

Ing. Magdalena Kučerová – fyzika, matematika SŠ
konzultační hodiny: úterý 13:15 – 14:00

Ing. Tomáš Kuba – chemie ZŠ, SŠ, správa IT

Bc. Aneta Berková – tělesná výchova ZŠ, SŠ

Mgr. Martin Davídek – tělesná výchova ZŠ, SŠ
konzultační hodiny: pondělí 15:30 – 16:30

Mgr. Michal Kuba – tělesná výchova ZŠ

Mgr. Eva Zichová – biologie, zeměpis SŠ

Mgr. Pavla Dlubalová – klavírní korepetice, výuka hry na klavír

MgA. Štěpán Kos – klavírní korepetice, výuka hry na klavír

kontakt na konkrétního učitele je ve tvaru

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholožka
Mgr. Kateřina Tóthová – , tel. 602 193 612

Školní speciální pedagožky
Ing. Bc. Miluše Sutnarova –
Mgr. Lenka Hirtová –

Školní metodičky primární prevence
Marcela Harmáčková –
Mgr. Pavla Dvořáková –

Výchovná poradkyně pro ZŠ
Mgr. Vladimíra Zieglerová –

Výchovná poradkyně pro SŠ
Karolína Tauberová –

Kariérová poradkyně
Mgr. Tereza Srpová –

Konzultační hodiny ŠPP dle domluvy: nebo na tel. čísle 602 193 612

Orgány školy

Vedení školy

Školská rada