Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Den otevřených dveří

Určeno pro uchazeče o studium a jejich doprovod. Vyberte si jednu variantu a rezervujte si místa pro každého. (Např. pokud se účastní uchazeč s jedním rodičem, rezervují si 2 místa).

Dopolední návštěva ve výuce, beseda s učiteli, prohlídka školy

čtvrtek 9. listopadu 2023  

čtvrtek 7. prosince 2023 

čtvrtek 18. ledna 2024 

čtvrtek 8. února 2024

 • 8:15   sraz v jídelně školy
 • 8:15 – 8:25   přivítání ředitelkou školy, krátké info
 • 8:30 – 10:10 návštěva v epoše desáté třídy nebo jedenácté třídy  (1. a 2.  ročník lycea)
 • 10:20 – 10:50 beseda s učiteli
 • 10:50 – 11:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Není možné odcházet během epochy z vyučování. Není možné brát do vyučování mladší sourozence.

Odpolední umělecký blok, beseda s učiteli, prohlídka školy

čtvrtek 9. listopadu 2023  

čtvrtek 7. prosince 2023 

čtvrtek 18. ledna 2024 

čtvrtek 8. února 2024

 

 • 16:00  sraz u hlavního vchodu školy
 • 16:05 – 17:05 umělecká hodina (pracují samotní uchazeče, doprovod se dívá)
 • 17:05 – 17:45  beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Beseda s učiteli, prohlídka školy

pátek 9. února 2024 

pátek 16. února 2024

 

 • 17:00 sraz u hlavního vchodu školy
 • 17:05 – 17:45 beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30 prohlídka školy, možné individuální dotazy

Přijímací řízení na lyceum

Ve školním roce 2024/2025 otevíráme ke studiu obor Kombinované lyceum pro maximálně 30 žáků v 1 třídě.

 Kritéria přijímacího řízení pro jaro 2024 a další informace o něm naleznete na tomto odkazu: Přijímací řízení lyceum.

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 20.2. 2024.

Přijímací zkoušky

Stále nemáme od ministerstva závazné pokyny, takže termíny se mohou ještě změnit.

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  pravděpodobně v období 15. března – 10 dubna – termín bude upřesněn po vydání příslušné vyhlášky ministerstvem.

Součástí přihlášky je i motivační dopis. V něm uchazeč popíše své zájmy a motivaci ke studiu. Součástí motivačního dopisu je i aktuální fotografie uchazeče. Motivační dopis je součástí školní přijímací zkoušky.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoruUchazeči mají možnost při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu.