Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče a jejich rodiče nabízíme dny otevřených dveří 10. listopadu 2021 a 19. ledna 2022.

Protože způsob výuky na waldorfské škole je výrazně odlišný klasické školy, nabízíme náhled přímo do vyučování. Budete mít možnost se zúčastnit epochy v deváté třídě (z hlediska waldorfské pedagogiky je devátá třída považována za střední stupeň) s učiteli, kteří budou učit na lyceu.  V listopadu můžete vidět epochu chemie, v lednu epochu matematiky. Setkáme se v 8:15 v jídelně školy. Od 8:30 do 10:10 navštívíte výuku v deváté třídě. Poté bude následovat beseda s učiteli a prohlídka školy. 

Pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit dopolední výuky, nabízíme odpolední uměleckou hodinu spojenou opět s besedou s učiteli a prohlídkou školy. Práce v umělecké hodině se zúčastní přímo samotní uchazeči. V listopadu si budete mít možnost vyzkoušet naši keramickou dílnu, v lednu malování akvarelem. Setkáme  se ve škole v 16 hodin. Nejprve si vyzkoušíte uměleckou hodinu, poté bude následovat beseda s učiteli a na závěr prohlídka školy. 

Na dny otevřených dveří je potřeba se registrovat v kanceláři školy na telefonu 377 477 389 nebo 773 526 874.

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2022.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny 10. a 11. května 2022.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v pracovní den v období mezi 14.4. – 20.4. 2021, konkrétní termín bude pro jednotlivé uchazeče upřesněn v první polovině března.

Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku můžete využít společnou přípravu se stávajícími deváťáky, vždy v pátek od 14:30. Kurz bude otevřen od prosince, další podrobnosti budou zveřejněny v průběhu listopadu.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru. Na pohovor si uchazeč může přinést své portfolio prací (ročníková práce ze ZŠ, ukázky své umělecké, technické nebo jiné činnosti).  Podrobnosti budou opět zveřejněny v dostatečném předstihu.