Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Přijímací řízení na lyceum

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme ke studiu obor Kombinované lyceum pro maximálně 30 žáků v 1 třídě.

 Kritéria přijímacího řízení a další informace o něm naleznete na tomto odkazu: Přijímací řízení lyceum 2023

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2023.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny 10. a 11. května 2023.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v následujících pracovních dnech, přesný termín bude upřesněn.

Součástí přihlášky je i motivační dopis. V něm uchazeč popíše své zájmy a motivaci ke studiu. Součástí motivačního dopisu je i aktuální fotografie uchazeče. Motivační dopis je součástí školní přijímací zkoušky.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoruUchazeči mají možnost při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu.