Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Přijímací řízení na lyceum

Ve školním roce 2022/2023 poprvé otevíráme ke studiu obor Kombinované lyceum pro 30 žáků v 1 třídě.

 Škola pořádá druhé kolo přijímacího řízení pro doplnění kapacity třídy do 30 žáků. Uzávěrka přihlášek druhého kola  je 23.května 2022.

Kritéria přijímacího řízení a další informace o něm naleznete na tomto odkazu: Přijímací řízení lyceum 2022

Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat v budově školy na Husovo náměstí, každý pátek od 14:30-16:00. Začínáme v pátek  3.12.2021, ale je možné se přidat i později.  Kurz obsahuje 7 lekcí matematiky, 7 lekcí českého jazyka, zkoušky nanečisto a přijímací pohovor nanečisto. V případě uzavření škol nebo jiných opatření bránící prezenční výuce budeme hledat náhradní řešení výuky.

Na kurz se vztahují stejná hygienická opatření jako na zájmové kroužky.  Počet účastníku kurzu je omezen na 20 žáků.

Prosím, registrujte se na emailu , případně na telefonu kanceláře školy 773 526 874.

Více informací ke kurzu naleznete zde .

Přijímací pohovor nanečisto proběhne dne 8.4.2022.  Složení komise bude jiné než při samotné školní zkoušce. K pohovoru nanečisto není potřeba mít vlastní portfolium, to přineste až ke vlastní školní přijímací zkoušce.  Rezervujte si čas pohovoru nanečisto zde.

Jednotná přijímací zkouška nanečisto z matematiky a českého jazyka proběhne ve škole 9.4. 2022 za podobných podmínek, jako při samotném přijímacím řízení. Sraz je u vchodu školy v 8:15. Vezměte si s sebou rýsovací pomůcky a psací potřeby. Přihlaste se na JPZ nanečisto zde.

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2022.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny 10. a 11. května 2022.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v pracovní den v období mezi 14.4. – 20.4. 2021, odkaz na rezervaci termínu obdrží každý uchazeč emailem.

Nejpozději do 4.4. 2022 je nutné doručit emailem na adresu motivační dopis. V něm uchazeč popíše své zájmy a motivaci ke studiu. Součástí motivačního dopisu je i aktuální fotografie uchazeče. Motivační dopis je součástí školní přijímací zkoušky.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru. Na pohovor si uchazeč může přinést své portfolio prací (ročníková práce ze ZŠ, ukázky své umělecké, technické nebo jiné činnosti).