Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Přijímací zkoušky

Školní přijímací zkouška – pohovor

Od 26.2. do 3.3. 2024 si uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční   18. března a 19. března 2024. Informace ke zkoušce dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Školní zkouška se bude skládat z pohovoruUchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu.

Součástí školní přijímací zkoušky je i motivační dopis, který uchazeč doručil do školy současně s přihláškou ke studiu.

 

Jednotná přijímací zkouška – didaktický test z matematiky a českého jazyka

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to jedna z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Informaci o místu konání zkoušky naleznete pouze v samotném systému elektronických přihlášek DiPSy, při elektronickém podání pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Přijímací pohovor nanečisto

Vážení uchazeči, vážení rodiče,

při přijímání na naše lyceum hraje zásadní roli školní přijímací zkouška – pohovor. Na základě pozitivních zkušeností minulých let a zájmu samotných uchazečů nabízíme opět možnost si vyzkoušet pohovor nanečisto

Uchazeč se se svým portfoliem dostaví před zkušební komisi (v jiném složení než při skutečné přijímací zkoušce) a ve zkrácené formě o délce přibližně 15-20 minut si vyzkouší samotný přijímací pohovor. Po jeho skončení mu komise poskytne zpětnou vazbu, včetně námětů ke zlepšení, k samotnému vystupování uchazeče i k jeho portfoliu. 

Pohovory nanečisto proběhnou ve čtvrtek 29. 2. 2024 a pátek 1. 3.  2024 v odpoledních hodinách.

Pohovor nanečisto je zpoplatněn částkou 100 Kč.

Na pohovor nanečisto se registrujte zde

Kritéria přijetí na lyceum

Kriteria přijetí a další informace o přijímacím řízení naleznete zde.