Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Den otevřených dveří

Určeno pro uchazeče o studium a jejich doprovod. Vyberte si jednu variantu a rezervujte si místa pro každého. (Např. pokud se účastní uchazeč s jedním rodičem, rezervují si 2 místa).

Dopolední návštěva ve výuce, beseda s učiteli, prohlídka školy

10. listopadu 2022   epocha informatiky

8. prosince 2022 epocha dějin

19. ledna 2023 epocha matematiky

 • 8:15   sraz v jídelně školy
 • 8:15 – 8:25   přivítání ředitelkou školy, krátké info
 • 8:30 – 10:10 návštěva v epoše desáté třídy (1. ročník lycea)
 • 10:20 – 10:50 beseda s učiteli
 • 10:50 – 11:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Není možné odcházet během epochy z vyučování. Není možné brát do vyučování mladší sourozence.

Odpolední umělecký blok, beseda s učiteli, prohlídka školy

10. listopadu 2022   eurytmie – pohybové umění

8. prosince 2022 keramika

19. ledna 2023 výtvarná výchova

 • 16:00  sraz u hlavního vchodu školy
 • 16:05 – 17:05 umělecká hodina (pracují samotní uchazeče, doprovod se dívá)
 • 17:05 – 17:45  beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Beseda s učiteli, prohlídka školy

21. února 2023

 • 17:00 sraz u hlavního vchodu školy
 • 17:05 – 17:45 beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30 prohlídka školy, možné individuální dotazy

Je nutné se rezervovat, zde naleznete rezervace.

Přijímací řízení na lyceum

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme ke studiu obor Kombinované lyceum pro maximálně 30 žáků v 1 třídě.

 Kritéria přijímacího řízení a další informace o něm naleznete na tomto odkazu: Přijímací řízení lyceum 2023

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2023.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny 10. a 11. května 2023.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v následujících pracovních dnech, přesný termín bude upřesněn.

Před samotnou zkouškou je nutné doručit emailem na adresu motivační dopis. V něm uchazeč popíše své zájmy a motivaci ke studiu. Součástí motivačního dopisu je i aktuální fotografie uchazeče. Motivační dopis je součástí školní přijímací zkoušky.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru. Na pohovor si uchazeč může přinést své portfolio prací (ročníková práce ze ZŠ, ukázky své umělecké, technické nebo jiné činnosti).