Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Příprava na přijímací zkoušky

Příprava na přijímací zkoušky bude probíhat v budově školy na Husovo náměstí, každý pátek od 14:30-16:00. Začínáme v pátek  3.12.2021, ale je možné se přidat i později.  Kurz obsahuje 7 lekcí matematiky, 7 lekcí českého jazyka, zkoušky nanečisto a přijímací pohovor nanečisto. V případě uzavření škol nebo jiných opatření bránící prezenční výuce budeme hledat náhradní řešení výuky.

Na kurz se vztahují stejná hygienická opatření jako na zájmové kroužky.  Počet účastníku kurzu je omezen na 20 žáků.

Prosím, registrujte se na emailu , případně na telefonu kanceláře školy 773 526 874.

Více informací ke kurzu naleznete zde .

Dny otevřených dveří

Pro uchazeče a jejich rodiče nabízíme dny otevřených dveří 10. listopadu 2021, 7. prosince a 19. ledna 2022.

Protože způsob výuky na waldorfské škole je výrazně odlišný klasické školy, nabízíme náhled přímo do vyučování. Budete mít možnost se zúčastnit epochy v deváté třídě (z hlediska waldorfské pedagogiky je devátá třída považována za střední stupeň) s učiteli, kteří budou učit na lyceu.  V listopadu můžete vidět epochu chemie, v prosinci dějepisu a v lednu epochu matematiky.

Setkáme se v 8:15 v jídelně školy. Od 8:30 do 10:10 navštívíte výuku v deváté třídě. Poté bude následovat beseda s učiteli a prohlídka školy.

Pro ty, kteří nemají možnost se zúčastnit dopolední výuky, nabízíme odpolední uměleckou hodinu spojenou opět s besedou s učiteli a prohlídkou školy. Práce v umělecké hodině se zúčastní přímo samotní uchazeči. V prosinci budete mít možnost vyzkoušet malování akvarelem, v lednu keramickou dílnu. Setkáme  se ve škole v 16 hodin. Nejprve si vyzkoušíte uměleckou hodinu, poté bude následovat beseda s učiteli a na závěr prohlídka školy.

Vzhledem k součásné situaci a charakteru dne otevřených dveří je potřeba, aby návštěvníci měli sebou platné potvrzení o testování/očkování/prodělání nemoci. Děkujeme za pochopení.

Na dny otevřených dveří je potřeba se registrovat v kanceláři školy na telefonu 377 477 389 nebo 773 526 874.

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2022.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 13. dubna 2022, náhradní termíny 10. a 11. května 2022.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v pracovní den v období mezi 14.4. – 20.4. 2021, konkrétní termín bude pro jednotlivé uchazeče upřesněn v první polovině března.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoru. Na pohovor si uchazeč může přinést své portfolio prací (ročníková práce ze ZŠ, ukázky své umělecké, technické nebo jiné činnosti).  Podrobnosti budou opět zveřejněny v dostatečném předstihu.