Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Uchazeči o studium

Den otevřených dveří

Určeno pro uchazeče o studium a jejich doprovod. Vyberte si jednu variantu a rezervujte si místa pro každého. (Např. pokud se účastní uchazeč s jedním rodičem, rezervují si 2 místa).

Dopolední návštěva ve výuce, beseda s učiteli, prohlídka školy

10. listopadu 2022   epocha informatiky

8. prosince 2022 epocha dějin

19. ledna 2023 epocha matematiky

 • 8:15   sraz v jídelně školy
 • 8:15 – 8:25   přivítání ředitelkou školy, krátké info
 • 8:30 – 10:10 návštěva v epoše desáté třídy (1. ročník lycea)
 • 10:20 – 10:50 beseda s učiteli
 • 10:50 – 11:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Není možné odcházet během epochy z vyučování. Není možné brát do vyučování mladší sourozence.

Odpolední umělecký blok, beseda s učiteli, prohlídka školy

10. listopadu 2022   eurytmie – pohybové umění

8. prosince 2022 keramika

19. ledna 2023 výtvarná výchova

 • 16:00  sraz u hlavního vchodu školy
 • 16:05 – 17:05 umělecká hodina (pracují samotní uchazeče, doprovod se dívá)
 • 17:05 – 17:45  beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30  prohlídka školy, možné individuální dotazy

Beseda s učiteli, prohlídka školy

21. února 2023

 • 17:00 sraz u hlavního vchodu školy
 • 17:05 – 17:45 beseda s učiteli
 • 17:45 – 18:30 prohlídka školy, možné individuální dotazy

24. února 2023 – NOVĚ PŘIDÁNO!

 • 16:00 sraz u hlavního vchodu školy
 • 16:05 – 16:45 beseda s učiteli
 • 16:45 – 17:30 prohlídka školy, možné individuální dotazy

Je nutné se rezervovat, zde naleznete rezervace.

Přijímací řízení na lyceum

Ve školním roce 2023/2024 otevíráme ke studiu obor Kombinované lyceum pro maximálně 30 žáků v 1 třídě.

 Kritéria přijímacího řízení a další informace o něm naleznete na tomto odkazu: Přijímací řízení lyceum 2023

Přihláška ke studiu

Do přihlášky ke studiu uveďte

škola:  Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú., Husova 43, Plzeň

 obor:   7842M06 – Kombinované lyceum

Nevyžadujeme lékařské potvrzení.

Přihlášku je potřeba odevzdat do 1.3. 2023.

Přijímací zkoušky

Přijímací zkouška se skládá ze státní jednotné přijímací zkoušky a ze školní přijímací zkoušky. Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 13. a 14. dubna 2023, náhradní termíny 10. a 11. května 2023.  Školní přijímací zkouška se uskuteční  v následujících pracovních dnech, přesný termín bude upřesněn.

Součástí přihlášky je i motivační dopis. V něm uchazeč popíše své zájmy a motivaci ke studiu. Součástí motivačního dopisu je i aktuální fotografie uchazeče. Motivační dopis je součástí školní přijímací zkoušky.

Školní zkouška se bude skládat z pohovoruUchazeči mají možnost při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu.

Pohovor nanečisto

Na základě loňských pozitivních zkušeností a zájmu samotných uchazečů nabízíme možnost si vyzkoušet pohovor nanečisto

Uchazeč se se svým portfoliem dostaví před zkušební komisi (v jiném složení než při skutečné přijímací zkoušce) a ve zkrácené formě o délce přibližně 15 minut si vyzkouší samotný přijímací pohovor. Po jeho skončení mu komise poskytne zpětnou vazbu, včetně námětů ke zlepšení, k samotnému vystupování uchazeče i k jeho portfoliu. Na pohovor se registruje samotný uchazeč a rezervuje si jen jedno místo. Pohovor nanečisto je zpoplatněn částkou 100 Kč.

 

Pokud nemáte možnost a nebo nechcete pohovor nanečisto zkoušet, nabízíme následnou besedu se členy komise. Popíší, jak pohovor probíhá, jaké časté chyby uchazeči dělají či naopak, jaké chování komise ocení. Na konci besedy je možnost zkonzultovat své portfolio. Beseda je určena pro uchazeče, kteří se nezúčastnili pohovoru nanečisto! Na besedu se registruje samotný uchazeč, v registračním formuláři vyplní počet míst i pro svůj doprovod (pokud je například doprovázen maminkou, vyplní položku „kapacita“ 2, pokud ho doprovodí oba rodiče, vyplní položku „kapacita“ 3).

 

Rezervovat místa můžete přímo zde:

Termíny | Waldorfská škola Dobromysl