Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika v ČR a ve světě

Waldorfská pedagogika je jedním z nejrozšířenějších alternativních pedagogických směrů. Její kořeny sahají více než 100 let do historie na přelom 19. a 20. století. Přesto jsou mnohé její prvky i dnes považovány za inovativní. Za samozřejmost je u v ní považováno opření výuky o vnitřní motivaci dítěte, projektové vyučování, výuka prožitkem, rovnoměrný rozvoj myšlení, citu i vůle, slovní hodnocení a mnohé další.

Waldorfské vzdělávání je koncipováno jako ucelený vzdělávací model. V zahraničí jsou waldorfské školy většinou dvanáctileté. V ČR je tento model rozdělený na základní a střední školu. Waldorfské lyceum je tedy pokračováním waldorfské základní školy. Na lyceu nicméně mohou bez problémů studovat i žáci, kteří waldorfskou základní školu neabsolvovali, stejně tak je možné ze základní školy odejít na jiný typ střední školy nebo učební obor.

V současné době funguje v ČR už 8 waldorfských lyceí, 20 waldorfských základních škol a desítky mateřských škol či klubů předškolního vzdělávání. Ve světě existuje už hodně přes tisíc waldorfských škol všech stupňů v 64 zemích světa na všech kontinentech.