Waldorfské lyceum Dobromysl

Waldorfské lyceum Dobromysl nabízí všeobecné maturitní vzdělání s volbou technické, přírodovědné nebo humanitní specializace od třetího ročníku. Výuka je postavena na vnitřní motivaci a povzbuzuje cestu vlastního objevování. Studenti rozvíjejí svůj intelekt, praktické dovednosti i cit pro umění.

Otevíráme v září 2022 maturitní obor Kombinované lyceum.

Vraťte se brzy pro víc informací!