O nás

Jsme obecně prospěšná společnost, založená občanským sdružením WALDORF PLZEŇ a deseti osobami – rodiči a učiteli, kteří zastávají názor, že děti je možné vychovávat i jinak než je běžné na klasických školách.

Chceme školu, kde osobnostně zralí učitelé vychovávat děti s úctou, s láskou, s vědomím jejich potřeb v jednotlivých okamžicích jejich vývoje a respektují osobnosti a individuality dětí v rámci jasně daných pravidel a hranic.

Naším cílem je proto provozovat v Plzni plnohodnotnou základní školu a časem zřídit i střední školu, která bude splňovat tyto požadavky. Základními principy, o které se při tom opíráme, jsou waldorfská pedagogika a respektující přístup k dítěti.

K založení obecně prospěšné společnosti, která školu provozuje, došlo 15. března 2013, po dvou letech intenzivních příprav, plánování a zjišťování. Dne 1.12.2013 jsme od města Plzně získali do bezplatné výpůjčky budovu na rohu Husova náměstí a Husovy ulice, kde kdysi sídlilo soukromé gymnázium Fr. Křižíka. Po dalším téměř roce intenzivní práce se naše škola 1. září 2014 otevřela. Od té doby jsme tu pro děti.

Ačkoli jsme soukromá škola, nechceme na výuce vydělávat, naopak nám jde o to, aby škola byla dostupná co nejširší skupině dětí. V naší škole se platí školné, ale je stanovováno dohodou mezi školou a rodiči a jeho minimální výše je držena na nezbytně nutném minimu, které existence školy dovolí. Z toho důvodu jsme významnou měrou závislí na dobrovolné práci, výpomoci okolí a podpoře těch, kteří si to mohou dovolit. Uvítáme proto jakoukoli nabídku pomoci, která bude dobře míněna a nebude v rozporu s našimi principy. Chcete-li nám pomoci, čtěte zde.

Další informace, dokumenty, …

Informace o společnosti, provozovaných školách a školských zařízeních, zakládací smlouvu a další důležité dokumenty o společnosti najdete zde.