Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

O nás

Poslání a směřování

Dobromysl je waldorfská škola otevřená celé rodině. S láskou a moudrostí v srdci chceme její činností aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. 

Antroposofie Rudolfa Steinera je pro nás cestou k uchopení života a východiskem výchovy a vzdělávání dětí i sebe. 

Učivo vnímáme především jako prostředek k rozvoji dětí, až pak jako předmět k zapamatování. 

Uvědomujeme si, že na děti působíme zejména svou bytostí a prací na svém neustálém rozvoji. 

Jsme součástí celosvětového waldorfského společenství.

 

 Zakladatelé Waldorfské školy Dobromysl

29. srpna 2018

Historie školy

Spolek WALDORF PLZEŇ (tehdy pod názvem Alternativa W) inicioval v roce 2009 vznik waldorfských tříd na 15. ZŠ na Skvrňanech. Bohužel škola z kapacitních důvodů nemohla povolit druhý stupeň, proto bylo nutné hledat jiné řešení.

Dne 5. března 2013, po dvou letech intenzivních příprav, plánování a zjišťování, byla podepsána zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Waldorfská základní škola Dobromysl. Školu tehdy založilo občanské sdružení WALDORF PLZEŇ a deset zakladatelů – rodičů a učitelů, kteří zastávají názor, že děti je možné vychovávat i jinak než je běžné na klasických školách. Nově vzniklá organizace v prvním roce jen vedla družinu pro waldorfské třídy 15. ZŠ.

Ke konci roku 2013 jsme od města Plzně získali do bezplatné výpůjčky budovu na rohu Husova náměstí a Husovy ulice, kde kdysi sídlila 3. ZDŠ a později i soukromé gymnázium Fr. Křižíka. Klíče od budovy jsme převzali 29.11.2013. 

Po dalším téměř roce intenzivní práce se naše škola 1. září 2014 otevřela pro žáky. Z 15. ZŠ se přesunulo všech pět waldorfských tříd, k tomu jsme do první třídy přivítali nové žáky. V červnu 2018 nás opouštěli první absolventi.

Od září 2022 nabízíme našim žákům i dalším studentům z jiných základních škol střední vzdělání s maturitou na waldorfském lyceu.

Základním principem fungování školy je waldorfská pedagogika.