Nejméně tři důvody, proč může být waldorfská škola tou nejlepší školou pro nadané dítě (článek)

Rádi bychom touto cestou upozornili všechny zájemce o waldorfskou pedagogiku na článek Pavla Kraemera, který aktuálně působí (nejen) jako třídní učitel na waldorfské škole v Jinonicích. Článek polemizuje s představou, zda jsou waldorfské školy skutečně jen “milé a hravé” a nebo dokáží zároveň poskytnout prostor a podmínky pro vývoj mimořádně nadaného dítěte. Článek si můžete přečíst ZDE

Informace k výuce od 30.11.2020

Od 30.11.2020 se obnovuje prezenční výuka pro celý 1. stupeň a 9. ročník, zbytek tříd prozatím zůstává v rotačním režimu, kdy se bude střídat prezenční a distanční výuka následujícím způsobem:

V týdnu od 30.11. prezenčně 7. + 8. třída, distančně 6. třída
V týdnu od 7.12. prezenčně 6. třída, distančně 7. + 8. třída
V týdnu od 14.12. prezenčně 7. + 8. třída, distančně 6. třída

Zároveň stále platí možnost individuálních konzultací 1 žák + 1 pedagogický pracovník s eventuální možností přítomnosti zákonného zástupce.

Celoškolní aktiv [online] – 13.11.2020, 17:00

Vážení rodiče,

odkaz na vysílání celoškolního aktivu naleznete v příslušném e-mailu

Vysílání, jež začne 13.11.2020 v 17:00, bude probíhat přes youtoube, jednosměrně ze školy k vám. Pomocí chatu budete moci zasílat své dotazy k probíraným tématům. Odpovědi budeme zařazovat do vysílání dle možností. V případě, že odpověď na svůj dotaz neuslyšíte ve vysílání, najdete ji následně na webových stránkách školy nebo v dalším čísle Zpravodaje.

Máme připraven program v délce max 90 minut, témata jsme oproti původně avizovaným mírně upravili a zařadili jsme pozdravy z jednotlivých tříd. Doporučuji udělat si na vysílání dostatek času a vytrvat až do závěrečného příspěvku 6. třídy. Za celý přípravný tým vám přeji příjemný zážitek.

S pozdravem

Ing. Silvie Kubová
Ředitelka školy