Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 4. 7. 2024

 • Intenzivně se pokračuje v bourání toalet v 1. patře
 • V 1. třídě a bývalé 10. třídě jsou už postavené základy sádrokartonových stěn pro úklidovou komoru
 • V 2. patře už mají záchody dělicí příčky
 • Uzávěra vstupu a místností z důvodu osazování traverzami se posouvá na úterý 9. 7.
 • Dohodli jsme se na detailech el. rozvodů 1. patra, vzduchotechniky toalet a detailech umyvadel
Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 28. 6. 2024

26. 6. proběhl další kontrolní den, na kterém jsme probrali:

 • Uzávěra 27. 6. nebude, přesouvá se na 2.+3.7., pak by měl zmizet sklad železa před okny jídelny
 • Beton se 22. 6. úspěšně podařilo vylít, je v části stropu od výtahu po ředitelnu, další pokračování bude cca v půlce července (navazuje na traverzy a jejich osazení vlnitým plechem)
 • Řešili jsme detaily střechy (stavba přišla s návrhem na některé změny tvaru střechy, nakonec jsme zavrhli)
 • Vchod na půdu – zeď nad schody (vedle vstupu ze schodů na půdu) bude ubouraná do cca 1,1m, vznikne z ní zábradlí
 • Dveře a okna na toalety jsou už objednány, dlažba a obklady jsou skladové, nemělo by dojít ke zpoždění
 • Zredukovali jsme umyvadla na 2ks obyčejná na toaletu, měla by být v rozteči, abychom mohli časem osadit dvojumyvalda
 • Upřesněny požadavky na střešní okna a rolety na půdu, čekáme na nabídku
 • V místnosti nad sborovnou propršela voda, jsou zkroucená prkna v podlaze

26. 6. jsme také opustili a vystěhovali Šafránek. Zadní místnosti jsou už předané. Přední místnosti (SCIO) jsou také vystěhované.

27.6. jsme dostali od elektrikářů návrh projektu, který jsme obratem opřipomínkovali – týká se rozmístění svítidel, zásuvek, vypínačů, nouzového osvětlení atd. V úterý 2.7. máme schůzku, abychom si vyjasnili detaily.  

28. 6. v poledne začaly bourací práce. Aktuálně jsou záchody u bývalé 10. třídy téměř vybourané a u 1. třídy jsou svěšená umyvadla.  

1.7. proběhne vystěhování zázemí jídelny. 2.7. uzávěra jídelen a 1+2+5tř (pořadí: 1. přední jídelna a 2.tř; 2. výdejna a EU sál/5.tř; 3. zadní jídelna a 1.tř – cca půl dne na místnost). Současně proběhne příprava 2.tř. na malování s využitím brigádníků, v 9h proběhne schůzka s elektrikáři. 

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 26. 6. 2024

Ve středu 26. 6. definitivně opouštíme detašované pracoviště na Šafránku. Odpoledne také proběhne další kontrolní den.

Ve čtvrtek 27. 6. nás čeká poslední uzávěra školy kvůli osazování traverz a také začíná škrabání stěn v družině. Všechny třídy budou dopoledne na Svatojánské slavnosti na pozemku. Družinové děti se ze slavnosti nevracejí do školy.

V pátek 28. 6. ráno rozdáváme vysvědčení. Do 11:00 hod musí být budova připravena na předání stavební firmě. 

Probíhající a následné stavební práce:

 • Půlka budovy do náměstí je již vylitá betonem. V průběhu července by měla být hotova i druhá část budovy z ulice a tím bude hotový pevný strop 2. patra.
 • Ve většině místností na straně náměstí jsou již nainstalovány rošty pro podhledy ze sádrokartonu.
 • Stále pokračuje kompletní výměna rozvodů elektřiny v celém 2. patře (vč. nových rozvaděčů, zásuvek a vypínačů). Součástí jsou také datové rozvody, příprava na projektory a optické spoje páteřní datové sítě mezi několika patry.
 • Bude nutné nainstalovat nouzové osvětlení obou schodišť, protože jde o požární únikovou cestu podle nových parametrů.
 • Výše uvedené vícepráce nás vyjdou na cca. 1,3 milionu Kč navíc proti projektu.
 • Probíhají také první instalatérské práce – pod stropem 2. patra se vedou některé svody odpadů z budoucích tříd ze 3. patra a probíhá rekonstrukce toalet v 1. a 2. patře.
 • Konference schválila podobu obkladů a dlažby pro WC.
 • Kvůli nutnosti vyřešit větrání na vozíčkářských WC a v úklidové komoře jsme proti původnímu plánu, který počítal s přirozeným větráním WC, rozhodli o instalaci vzduchotechniky s nucenou ventilací. Cena se tím navýší o cca 600 tisíc Kč.
 • Řešíme detaily okolo střešních oken, klimatizací, jejich zapomenutých připojení a další podobné drobné veselosti.
 • V prvních týdnech prázdnin budou probíhat především bourací práce na toaletách a schodištích.
 • V 2. patře bude paralelně probíhat zaklopení stropů, instalace světelných těles a výmalba.
 • Malovat se budou i chodby, korek bude strhán a místo něj přijde omyvatelný nátěr.
 • Jako poslední budou dokončovány „drobnosti“ na toaletách jako jsou například dělicí příčky kabinek.

A jedna bonusová zpráva na závěr: stav našich stoupaček byl vyhodnocen jako žalostný. Byla doporučena urychlená výměna i ostatních stoupaček (umyvadla ve třídách). Možná budeme muset posílit rozvody ve sklepě (zatím je jen informace, zjistíme po tlakové zkoušce až budou hotové rozvody ve 3. patře, odhadem na konci zimy).

Uzávěra ČT 27.6. se ruší – Autojeřáb stále není opravený, proto se uzávěra posouvá na příští týden ÚT+ST 2.-3. července.

Ve třídách vedle toalet (1. a bývalá 10.) se bude bourat – v těchto třídách bude probouraná stěna z toalet v rohu místnosti (tam, kde je umyvadlo) a postaví se tam úklidová komora, která bude mít přístup z toalet.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 14. 6. 2024

 • Ve středu12. 6. a částečně ještě v sobotu 15. 6. úspěšně proběhlo osazování traverz nad konferenční místností, knihovnou, malou TV a vchodem, kvůli čemuž byla zavřená škola (ředitelské volno).
 • Před školou byla kvůli parkování nákladního auta uříznuta část zábradlí, bude vráceno zpět, jakmile skončí osazování.
 • V sobotu 22. 6. proběhne betonování první části stropu (část do náměstí) – od té chvíle bude strop pevný, pochozí a začnou práce na vracení této části 2. patra do použitelného stavu. Betonování druhé půlky proběhne předpokládáme začátkem července.
 • V pátek 28. 6. od 11h (chvíli po předání vysvědčení) se musí předat celá budova stavbě a rozeběhne se bourání toalet v 1. patře a stoupaček v zázemí jídelny. 
 • Okna – domluvili jsme se s dodavatelem oken na typu kliček na záchodech, horní větračky budou ovládané pákou, staženou k dolnímu parapetu okna.
 • WC – řešili jsme několik drobných změn v rozložení toalet.
 • Elektro – na chodbách ve 2. patře budou nové rozvaděče a kompletně nové rozvody. Ve třídách jsme nechali zapojit 4 zásuvky (pod tabulí, naproti, u vypínače a mezi okny). Ve všech velkých učebnách bude příprava na projektor (datový kabel a elektro pod stropem) a roztažená datová síť. V kroužkové místnosti bude za dveřmi pod stropem umístěna rozvaděčová skříň.
 • Řešíme výmalbu 2. patra. V původním rozpočtu byla jen výmalba stropu, takže o výmalbu stěn bude projekt dražší. Bohužel nejde o způsobilé výdaje (= platí to celé škola).
 • Požádali jsme o nabídku na našpricování vnějších zdí ve dvoře, abychom zastavili další rozpad omítek a ničení cihel povětrnostními podmínkami (když už tam máme to lešení 😊). Zatím čekáme na částku.
 • Luxfery na chodbách budou muset pryč, postupně budou vyměněné všechny protipožární průchodové dveře.
 • Aktuálně nejvíc hluku dělají jednak staré trámy, které shazují ze stropu (těžké, duté rány, které se ozývají teď už nad 1., 2. a 5. třídou), jednak elektrikáři, kteří připravují žlaby na kabely (trvale jedoucí bourací kladiva), zbytek stavby je proti tomu relativně tichý. Probíhající práce jsou nicméně dost prašné.
 • Ve čtvrtek konference schválila „dlaždičkovou skupinu“. Dostali zadání kontaktovat firmu, která bude pro rekonstrukci dodávat obklady a dlažbu.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 31. 5. 2024

V minulém týdnu proběhly následující práce:

 • Místnosti s osazenými traverzami byly pokryté vlnitým plechem
  • Zdržená dodávka oceli posunula instalaci traverz a s ní spojenou uzávěru místností pod místem instalace (trakt lycea, družina, dřevořezba a keramika) až na čtvrtek a pátek. Od čtvrtka osazování už probíhalo podle plánu, i přes nepřízeň počasí, která věc komplikuje – za prudkého deště nemůže být otevřená střecha. Pokud vše proběhne podle plánu, budou místnosti v pondělí ráno opět přístupné. Tím skončí osazování v této půlce budovy.
  • Proběhlo stěhování tříd: Do Šafránkova pavilonu se postupně přesunula 9. až 11. třída a od pondělí se přesouvá i 8. třída. Zde tyto třídy zůstanou až do konce školního roku. Zároveň se do uvolněných učeben v Husovce přemísťovaly nižší ročníky.
  • Od čtvrtka začala příprava zbytku 2. patra – svěšování světel a instalace příčky u schodů v 2. patře, rozebírání podlahy půdy nad ním.
  • S Unicredit bank jsme konečně doladili poslední čísla a odsouhlasili si rámcové parametry, v příštím týdnu bychom měli dostat návrh smlouvy. Rámec je 24 mil Kč na předfinancování a do 7 mil Kč úvěr na konci projektu. Počítá se s tím, že jako první utratíme 6,5 mil Kč ze svých zdrojů a 1 mil Kč uložíme jako zástavu. To jsou dobře splnitelné podmínky za předpokladu, že budeme projekt dělit na etapy po 3 měsících. Každá etapa znamená žádost o změnu a následně zprávu o uzavření etapy.

V následujícím týdnu nás čeká:

 • Přestane být přístupné 2. patro. Bude se rozebírat zbytek stropu a připravovat výměna traverz.
  • Bude se stavět lešení na straně z ulice, zatím jen dvě věže u krajů budovy. Začne se stavět lešení na dvoře.
  • Tento týden se žádná uzávěra neplánuje.
  • Kontrolní den se v tomto týdnu přesunul na pátek 9:00, přijde i instalatér a elektrikář, budeme domlouvat rozsah prací – výměnu stoupaček a el. rozvodů v 2. patře. Proti plánu se chceme dohodnout, že by připravili komplet nové rozvody v celém patře včetně výměny rozvaděčů, kterou jsme stejně chtěli výhledově udělat.

V dalších týdnech očekáváme:

 • V týdnu od 10.-14.6. počítejte s další uzávěrou v části budovy do ulice.
  • První by měla být na řadě místnost nad konferenční místností, malou TV a šatnami.
  • Možná se stavba pokusí zvládnout zároveň i vstupní vestibul a přední jídelnou. V tom dni je pravděpodobné, že bude vyhlášeno ředitelské volno nebo výlet 1.-6. třídy – nebude možné se dostat do školy. Následovat budou obě zadní místnosti (výdejna a zadní jídelna, třídy nad nimi, sprchy). Přesnější termíny zatím neznáme, měly by být známy začátkem týdne.
  • Do 30.6. je v plánu vylití podlahy půdy betonem v části do náměstí. Krátce poté bude podlaha pochozí a chráněná před deštěm, bude možné začít další práce.
  • Bude postavené lešení podél celé stěny budovy v ulici.
  • V červnu nejspíš nebude nutné zavírat chodník v ulici, takže bude možné až do konce roku parkovat na křížích a chodit mezi vchodem školy a autobusovou zastávkou.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 15. 5. 2024

 • Osazování traverz v pátek a pondělí proběhlo bez problémů – dokonce šla práce o něco rychleji, než byl plán (v pátek už se začala osazovat druhá část prostor, v pondělí poledne bylo hotovo), k žádné nehodě nedošlo
 • Výtah už je odstaven a nebude fungovat až do jara 2025
 •  Lešení už je namontováno podél celé strany budovy na náměstí, v krátké době čeká lešení i na straně z ulice a výhledově i ze dvora
 • Osazování dalších traverz se o něco zpozdilo kvůli zdržení dodávky oceli, aktuálně je plán uzavírání dalších místností následující:
  • Středa 22.5. – osazování bývalé 11. třídy = uzavřeny D4 + šicí dílna, přední družina (do náměstí blíže vchodu), zázemí dřevořezby (obě zadní místnosti)
  • Středa 29.5. – osazování bývalé 9. třídy = uzavřeny 7. třída (bývalá FyChe), zadní družina (do náměstí dál od vchodu) + družinová kuchyňka + toaleta, dřevořezba (přední místnost)
 • Termíny by se měnit už neměly, nicméně je malá, ale existující šance, že se ještě mohou posunout; v tom případě by se posouvaly na pozdější dny
 • Pro poslední část – tj. bývalá 8. třída + učebny do dvora pod ní – zatím termín není stanoven (odhad je týden od 3. června)
 • Stěhování tříd do Šafránku: Stěhování 8. – 11. třídy proběhne v týdnu 27.-31.5.

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 3. 5. 2024

Co nás čeká: 

 • 6. – 7. 5. 2024 – montáž lešení JV strana – v prostoru záboru staveniště  
 • 9. 5. 2024 příprava pro montáž ocel. profilů – otvory ve střeše a podpůrné akce  
 • 9. 5. 2024 bude odstaven výtah. Od odstavení nebude výtah možné používat až téměř do ukončení stavebních prací, tj. cca třičtvrtě roku.  
 • 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024 – jeřábnické práce a osazení ocelových prvků – v těchto dnech dojde v budově k částečnému omezení.  
 • Na dny 9. a 10. 5. 2024 je vyhlášeno ředitelské volno. Pro pohyb všech žáků i zákonných zástupců bude budova uzavřena.  
 • V pondělí 13. 5. 2024 bude zakázán vstup do následujících místností: 
  • Ředitelny 
  • Kanceláře 
  • Družiny 4 
  • Velké tělocvičny (TV, eurytmie) 
  • Vestibulu vchodu z náměstí (mezi vnitřními a vnějšími dveřmi) 
  • Sklepních prostor na JV straně 
 • Pohyb v ostatních místnostech, na chodbách a WC omezen nebude.  

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 19. 4. 2024

 • V celé polovině patra už jsou demontovaná světla, začalo bourání stropu.
 • Stropy v bývalé 7. třídě a klubu/PC učebně jsou shozené, zůstávají ještě trámy, mezi kterými je již vidět střecha, viz foto.
 • V dalších dnech se budou shazovat stropy ve zbytku místností, následovat budou samotné trámy.
 • Osazování traverz nad sborovnou (= zákaz vstupu) bude probíhat pravděpodobně v týdnu 29. 4. – 3. 5.
 • Zákaz vstupu při osazování traverz se týká jen místností, netýká se chodeb a toalet.
 • Předběžný termín zabrání druhé poloviny patra zůstává i nadále plánován na přelom května/června. 

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 12. 4. 24

 • Vstup z náměstí je pro běžný provoz definitivně uzavřen a nelze tudy vstupovat do budovy ani z ní vycházet.
 • Výtah bude odstaven zhruba na přelomu dubna a května, od té chvíle bude nepoužitelný pravděpodobně až do konce stavby.
 • V polovině 2. patra je staveniště, na které máme vstup zakázán. Probíhají zde přípravné stavební práce a během pár dní tam začne výměna stropů. Ta bude probíhat postupně po etapách od prostředka budovy (sborovna) ke kraji (výtah).
 • Při osazování jednotlivých traverz na půdě bude nutné krátkodobě opustit všechna patra, která jsou pod nimi. Termíny a detaily upřesní stavební firma tak, aby mohlo být uvolnění pater plynule organizováno a výuka tím byla co nejméně narušena.
 • Zaměstnanci stavební firmy by se v prostorách školy, kde probíhá výuka, vůbec neměli pohybovat. Budou jezdit venkovním výtahem, který byl pro tento účel instalován.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Rekonstrukce školy

V listopadu 2022 naše škola podala žádost o dotaci ze 112. výzvy IROP – Základní školy II. – SC 4. 1. (PR) s cílem zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu v oblasti základního vzdělávání a zvýšit její dostupnost. Jednodušeji řečeno chceme bezbariérově zpřístupnit celou budovu, všude vybudovat bezbariérová WC a díky rekonstrukci půdních prostor vytvořit odborné učebny přírodovědných, jazykových a polytechnických předmětů.

Ve středu 2. 8.2023 jsme obdrželi radostnou zprávu, že naše žádost o financování projektu byla schválena pod registračním číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001350. Můžeme tak přistoupit k jeho realizaci.

Prvním krokem byla příprava a vypsání veřejné zakázky na stavbu. Musíme připravit kompletní stavební dokumentaci, podrobný rozpočet, stavební povolení … uff, je toho hodně, ale my to zvládneme!

Vítěz veřejné zakázky byl vyhlášen 5. února, pak jsme chvíli čekali na dodání všech podkladů, podpis smlouvy a …. na konci března 2024 se mohlo začít s rekonstrukcí! Zbývá dotáhnout žádost o poskytnutí úvěru, zajistit náhradní prostory pro výuku během rekonstrukce, upravit rozvrhy, připravit stěhování … Stále je toho hodně, ale náš sen se stává skutečností.

Děkujeme rodičům, zaměstnancům, žákům a podporovatelům školy za spolupráci, finanční pomoc, ochotu, vstřícnost a shovívavost.