Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 19. 4. 2024

  • V celé polovině patra už jsou demontovaná světla, začalo bourání stropu.
  • Stropy v bývalé 7. třídě a klubu/PC učebně jsou shozené, zůstávají ještě trámy, mezi kterými je již vidět střecha, viz foto.
  • V dalších dnech se budou shazovat stropy ve zbytku místností, následovat budou samotné trámy.
  • Osazování traverz nad sborovnou (= zákaz vstupu) bude probíhat pravděpodobně v týdnu 29. 4. – 3. 5.
  • Zákaz vstupu při osazování traverz se týká jen místností, netýká se chodeb a toalet.
  • Předběžný termín zabrání druhé poloviny patra zůstává i nadále plánován na přelom května/června. 

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).