Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality

Konzultační týden 22. – 26. dubna 2024

Vážení rodiče,

v naší koncepci hodnocení jsou stěžejním bodem konzultační týdny, které v tomto pololetí proběhnou v základním termínu: 22. – 26. dubna 2024 a pro početné třídy i v týdnu dalším.

Konzultace proběhnou prezenční formou v budově školy. V některých případech také online. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce školy již probíhá v plném rozsahu, není v současné době v našich silách určit konkrétní místnosti, kde se budou konzultace konat. Prosíme Vás proto o trpělivost.

Všechny individuální potřeby a odůvodněné výjimky řešte se svými třídními učiteli. Pokud jste v nabídce nenalezli konzultaci učitele, s nímž chcete konzultovat, či se termíny zaplnily, kontaktujte jej prostřednictvím mailu.

Rubriky
Aktuality

Volby do nové školské rady

Volby do školské rady 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

protože v červnu letošního roku končí mandát stávající školské rady základní školy a lycea, tímto vyhlašujeme volby do nové školské rady s mandátem od 24. června 2024 do 23. června 2027.

Školská rada je důležitou součástí řízení školy, má právo k nahlížení do všech jejích dokumentů, schvaluje výroční zprávu školy, může se podílet na přípravě rozpočtu školy, mimo jiné má právo veta při jeho schvalování. Dále má na starost celou oblast sociálního fondu i schvalování slev na školném.

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají v šestičlenné radě 2 místaVolit může každý zákonný zástupce nezletilého žáka bez ohledu na počet dětí ve škole a zletilý žák. Volby proběhnou dálkově elektronicky nebo pomocí hlasovacích lístků v kanceláři školy od 4. dubna do 18. dubna 2024, informace o konkrétním způsobu volby dostanete opět do emailu.

Do voleb se přihlásili 3 kandidáti.

Představujeme je v pořadí, v jakém podali přihlášku.

 

 

Ing. Petr Kudrnovský

Jsem otcem žákyně 6. třídy. Obě naše děti si prošly předškolním i školním vzděláním, a tak mě waldorfská pedagogika provází životem již více než 10 let.

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Mohu škole nabídnout konstruktivní a praktický pohled na věc, zkušenosti s rozpočty i manažerské dovednosti. Aktuálně pracuji jako ředitel ve stavební firmě. Jsem ochotný škole věnovat svůj čas, protože věřím, že zastoupení aktivních rodičů ve školské radě, má právě v naší škole smysl.

 Při založení školy jsem 2 roky vedl kroužek florbalu. 

Ondřej Bluma

Jmenuji se Ondřej Bluma. Letos mi bude 42 let a jsem otec Tomáše ze 3. a Matěje z 5. třídy. Jsem zaměstnán u Plzeňských městských dopravních podniků na pozici řidič tramvaje a autobusu. Od letošního roku navíc i jako zastupující výpravčí pro tramvaje.

V předchozím zaměstnání ve firmě Czech precision forge a. s. jsem pracoval v oddělení defektoskopie a přes pět let vykonával také funkci interního auditora systému managementu kvality dle ISO 9001 a IATF 16949.

Mimo své zaměstnání se výrazně angažuji také v organizaci Junák – český skaut, z. s., kde už čtvrtým rokem působím jako předseda Revizní komise okresu Plzeň-město i Plzeňského kraje. A osmým rokem také jako vedoucí skautských zdravotnických kurzů Flastr, kde zajišťuji veškerou administrativu a hospodaření.

Věřím, že nejen tyto mé zkušenosti mohou být pro školu přínosné, a proto jsem se rozhodl je nabídnout formou kandidatury do školské rady.

František Červinka

Dovolte mi krátké představení a můj důvod ke kandidatuře do školské rady. Před třemi roky jsem se rozhodl kandidovat taktéž, kdy společností šla vlna roztříštěnosti mezi lidmi, která zasáhla významně i školy, včetně naší Waldorfské. Neměl jsem nejdříve v plánu letos kandidovat, ale byl jsem osloven několika členy ze spolku rodičů, kde se občas zapojuji do činnosti, ať už při setkáních nebo brigádách. Uvědomil jsem si, že hlavní důvod, proč do toho jít, je ten, že známe na škole, jako rodina, mnoho dětí a rodičů, třeba již od školkových let, mnoho z nich jsou kamarádi a přátelé. A to byl nakonec důvod, který byl pro mě rozhodující – mít větší možnost propojovat školu a rodiče, přinést nové myšlenky zvenku, nápady, podívat se na věci s nadhledem.

Jsem otec syna Viktora v páté třídě a synka Roberta v první třídě. Mezi učiteli jsem možná u někoho zapsaný jako rebel, který má všetečné otázky a dožaduje se spravedlnosti, ale i jako aktivní rodič. Jsou mi velmi blízké myšlenky Rudolfa Steinera a celistvý pohled na tělo  a duši ve spojení s podstatou. Profesně pracuji jako programátor řídících systémů v průmyslu, jsou mi tedy blízké počítače, technika, ale i manuální pracovní činnosti, při kterých zase nechám odpočinout hlavu. Ve volných chvílích chodím rád s rodinou do hor, jezdím na kolo, koloběžku ,na vodu, apod.

Současný předseda školské rady pan Jiří Cimpel nám odpověděl na několik otázek

Proč jste se před 3 lety rozhodl do rady kandidovat?

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Šel jsem do ní s cílem využít své zkušenosti z podnikání a pomoci škole s nastavením provozu rozšířené školské rady, které byly přiděleny nové pravomoci a kompetence. 

Splnila se Vaše očekávání?

Má očekávání se naplnila. S kolegy ze školské rady jsme vytvořili základní systém práce v podobě pravidelných setkání 1x za dva měsíce a nastavili základní postupy pro agendu školské rady, ve kterých naši nástupci mohou již pohodlně pokračovat nebo si je upravovat podle vlastních představ. Jako rada jsme převzali od školy agendu v podobě vyhodnocování a schvalování stipendií a žádostí o čerpání ze sociálního fondu, který škola zřídila. Těchto žádostí jsme schválili v rámci našeho funkčního období celou řadu a věřím, že jsme tak mohli pomoci dětem i rodičům ve chvílích kdy to nejvíce potřebovali. 

Proč má smysl v radě pracovat?

Právě funkce správy sociálních a stipendijních fondů, je z mého pohledu velmi důležitá a dává členům rady možnost reálně pomáhat ostatním rodičům a škole. Vnímám tak činnost školské rady jak velmi užitečnou a důležitou.

Je podle Vás školská rada “nutná formalita” nebo něco víc?

Z výše zmiňovaných důvodů, nevnímám školskou radu jako formalitu. Sociální i stipendijní fond jsou plně v kompetenci školské rady a rozhodování a přidělení příspěvků je agendou školské rady, která má být v rozhodování nezávislá. Bez činnosti rady by tak nebylo možné žádosti vyhodnocovat a schvalovat a její funkce je tak důležitá. 

Veselé příhody spojené s prací v radě?

Nenapadá mě teď vtipná historka, ale setkání rady se vždy nesla v přátelském a veselém duchu a i proto jsem se na ně pokaždé těšil. Věřím že i další školská rada si tuto atmosféru udrží. 

Děkujeme za odpovědi

Rubriky
Aktuality Lyceum Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení 2024

Přijímací řízení na lyceum 2024

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo

Přijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

448856

293,90

30,00

16,00

149,00

495509

277,05

22,00

25,00

129,00

493265

273,75

26,00

19,00

132,00

517635

271,40

20,00

16,00

158,00

 

 

Nepřijatí pro nesplnění podmínek přijímací řízení

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

443895

223,55

22,00

15,00

107,00

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky jsou zahrnuty do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %, výsledky školní přijímací zkoušky jsou zahrnuty vahou 40 %.

celkové body = pohovor + 3,15 · matematika + 3,15 · český jazyk

 

 

 

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení na Waldorfské lyceum

Přijímací řízení do desáté třídy (prvního ročníku) – nástup září 2024

Přijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

478709

464,9

46

40

194

484855

445,15

38

43

190

802567

424,55

37

40

182

474581

383,75

34

31

179

415292

379,6

33

31

178

496315

373,65

38

33

150

439526

372,45

31

32

174

514521

252,45

 —

23

180

474771

370,2

43

25

156

510484

362,15

35

26

170

436689

350,25

31

24

177

408401

344,15

37

24

152

405607

336,65

33

18

176

460421

331,8

31

21

168

498221

319,05

29

18

171

447127

315,4

39

17

139

469380

297,2

16

32

146

508251

266,5

20

10

172

463394

261,3

16

26

129

454638

258,8

17

15

158

426825

257,5

16

14

163

 

Nepřijatí

Registrační číslo

Celkem body

CJ

MA

Po

Rozhodnutí

465958

439,6

47

37

175

přijetí na více prioritní školu

400772

435,3

41

41

177

přijetí na více prioritní školu

496442

404,45

46

37

143

přijetí na více prioritní školu

495612

396,6

46

38

132

přijetí na více prioritní školu

464600

384,5

37

33

164

přijetí na více prioritní školu

455860

350,15

37

24

158

přijetí na více prioritní školu

474820

236,1

20

14

129

přijetí na více prioritní školu

497563

287,65

22

9

190

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

508051

230,4

20

16

117

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

408988

229,95

24

9

126

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

514366

219,05

21

6

134

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

816943

200,9

 —

26

119

nepřijetí pro nesplnění podmínek přijímacího řízení

Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky jsou zahrnuty do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %,výsledky školní přijímací zkoušky jsou zahrnuty vahou 40 %.

celkové body = pohovor + 3,15 · matematika + 3,15 · český jazyk

 

 Bude vyhlášeno 2. kolo do naplnění kapacity třídy 30 žáků.

 

Časté otázky k přijímacímu řízení

V prvním kole bude možné podat  přihlášky na tři střední školy (tři obory vzdělání). V případě, že jste již na podzim podali přihlášku na školy s talentovou zkouškou, můžete se tedy hlásit celkem až na 5 škol. (dvě s talentovou zkouškou a tři bez talentové zkoušky)

Samotnou přihlášku vyplníte digitálně na webu dipsy.cz.  Informace k vyplnění přihlášky naleznete také na webu www.prihlaskynastredni.cz , odkud se můžete na vyplnění přihlášky prokliknout.

Zde naleznete i podrobné informace k celému procesu přijímacího řízení i možnosti podat přihlášku jinak než digitálně. Za naši školu prosíme o využití možnosti elektronické přihlášky. Minimalizujete tím možné chyby a ušetříte administrativní kroky za školu i za Vás.

Při vyplnění přihlášky elektronicky Vás systém sám provede volbou školy a většinu informací předvyplní.

Pro naši školu uveďte:

  • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
  • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
  •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

Stále neznáme přesnou podobu přihlášky. Z informací z CERMATu víme, že školní kola budou v režii samotných škol. Naše škola pořádá školní přijímací zkoušku v termínu od 18. do 22. března. Konkrétní den a čas si zvolí sám uchazeč v rezervačním systému od 26. února do 3. března, takže by nemělo dojít ke konfliktu termínu s případnou školní přijímací zkouškou na jiné škole. 

Ano, pořadí je závazné a nelze je změnit. Pokud žák uspěje na více školách, bude přijat pouze na školu s nejvyšší prioritou a přihlášky na ostatních školách se zruší ve prospěch dalších uchazečů. Volte proto pořadí uváženě a dávejte přihlášku jen na školy, kam opravdu chcete nastoupit. 

Není. Do přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Posudek musí být lékařem vystaven pro každý konkrétní obor zvlášť. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihláška musí být podána do  20. února 2024. Přihlášku vyplníte  přímo na stránce www.dipsy.cz , případně přes webovou stránku  www.prihlaskynastredni.cz . Zde naleznete i další možnosti podání přihlášky.

Za naši školu prosíme o vyplnění elektronické přihlášky, pokud je to jen trochu možné.

Pokud odevzdáváte motivační dopis ve fyzické podobě, doručte ho prosím přímo do kanceláře školy nebo zašlete poštou.

Na naší škole si od 26.2. do 3.3. 2024 uchazeči v rezervačním systému školy vyberou přesný termín a čas školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se uskuteční  v týdnu od 18. března – 22. března 2024. Informace k pohovoru dostanete po výběru termínu do emailu. Pokud si uchazeč nevybere termín sám, bude mu školou přidělen. 

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny ministerstvem na 12. a 15. dubna 2024. Na začátku března Vám systém ministerstva vygeneruje informaci, na kterém místě budete JPZ konat. Bude to některá z Vámi zvolených škol. Může se stát, že budete obě zkoušky vykonávat na naší škole, ale můžete dostat na oba termíny přidělené druhé dvě školy. Místo vykonání JPZ nemohou samotné školy ovlivnit, rozdělení žáků je řízeno centrálně. Při elektronickém podání informaci o místu konání zkoušky naleznete v samotném systému elektronických přihlášek, pozvánka ke zkoušce již nepřijde poštou.

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i ve fyzické podobě) do kanceláře školy do 20.2. 2024V rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči při ústním pohovoru předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Zápisové lístky v minulých letech sloužili k potvrzení uchazeče škole, že po úspěšném přijímacím řízení do konkrétní školy skutečně nastoupí, což bylo důležité zejména v případě, že se uchazeč dostal na obě zvolené školy. V letošním roce jsou zápisové lístky zrušeny a priorita škol bude zadána již v rámci přihlášky.

Pokud nebude po prvním kole naplněna kapacita třídy, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. I přihlášky do druhého kola se budou podávat za stejných podmínek jako přihlášky do prvního kola. Více informací opět na webu www.prihlaskynastredni.cz

 

Rubriky
Aktuality

7. třída v Německu

Od dopisu k setkání – to je název projektu našich současných sedmáků. Celý minulý školní rok si dopisovali a seznamovali se se svými vrstevníky z německé partnerské školy Freie Waldorfschule Soest. V pondělí pak sedli na vlak a vyrazili za nimi. Zatím stihli návštěvu ve výuce, prohlídku města, společné hry, výlety i lehce pracovní den na biodynamické farmě Demeter Hof.
Projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Děkujeme!

Rubriky
Aktuality

Uzavření lycea od 22.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

nemocnost žáků na lyceu dnes přesáhla 50 %. Na čtvrtek tedy uzavíráme i střední školu, v pátek navazují prázdniny. Žáci prostřednictvím Školy online dostanou výukové materiály k samostudiu.

Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a sil do nového roku. Těšíme se na setkání v úterý 3.1.2023.

S pozdravem

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Uzavření ZŠ od 19.12.2022

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti ve škole uzavíráme od 19.12 naši základní školu (tzv. chřipkové prázdniny). Nemocnost mezi dětmi přesáhla 30 % už minulý týden, v tuto chvíli jsme přes 40 %, na 1. stupni dokonce přes 50 %. V tomto týdnu bohužel došlo i na pedagogy a situace je dále neudržitelná. Omlouváme se všem, komu komplikujeme předvánoční čas. Střední školu zatím necháváme v provozu.

Pro případné zájemce o hlídání dětí můžeme nabídnout prostory školy. Bohužel nedokážeme zajistit pedagogický dohled, ale pokud by některý z rodičů chtěl ostatním nabídnout své služby a využít prostor školy, je to možné. Případnou vzájemnou domluvu řešte prosím po vlastní ose, případně prostřednictvím svých třídních koordinátorů.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat OČR na základě potvrzení o uzavření školy. Toto potvrzení si můžete vyzvednout dnes (čtvrtek) do 16:30 v družině, zítra (pátek) do 16:00 v družině nebo čt, pá, po 15. – 19.12. v kanceláři školy vždy v čase 10-12 a 13-14 hod.

Obědy odhlásíme hromadně. Nezapomeňte si prosím odhlásit svačiny v Kačabě.

Informace od třídních učitelek k výuce vám případně přijdou individuálně.

S přáním klidných Vánoc a hodně zdraví i do příštího roku,

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

vodní prvek

Po delší časové prodlevě způsobené covidovou pandemií se na zahradě Waldorfské základní školy a střední školy Dobromysl letos opět pokračovalo v realizaci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“, na který poskytuje škole pravidelně finanční příspěvky Nadační fond Zelený poklad.

V létě roku 2019 se během první fáze podařilo vybudovat na zahradě školy umístěné ve vnitrobloku podzemní nádrž na dešťovou vodu. Žáci díky vodě v nádrži mohou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy, keře a trávu. Škola pro tuto první fázi získala od nadačního fondu dotaci ve výši 187.691 Kč.

Koncem letošního listopadu byla finalizována druhá fáze projektu – byl vybudován jezírkový herní prvek. Výše finančního příspěvku od Nadačního fondu Zelený poklad byla 90.373 Kč. Celý vodní prvek se skládá z prameniště umístěného nad jezírkem, jezírka a řečiště vysypaného kamínky s několika kaskádami. Potok pak ústí do balvaniště se sběrnou jímkou pro cirkulaci. Okolo celého prvku jsou osázeny květiny, keře a stromy. Součástí této části projektu bylo i vyčištění studny, okolo které se celý potok vine.

Děti mohou v teplých dnech využít jezírko jako brouzdaliště ke hře či jako rezervoár vody vhodné k zalévání. Voda ze studny bude spolu s vodou z podzemní nádrže zásobárnou pro zeleň na zahradě, která byla dříve problematicky zalévatelná. Voda představuje jeden ze živlů, proto nesmí chybět ani na školní zahradě. Voda podzemní i dešťová je teď ve waldorfské škole doma a dešťové kapičky už mají nožičky!

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Fond vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně – Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Od doby svého vzniku podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct milionů korun už téměř 280 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.

vodní prvek
nový stromek
nový stromek
Rubriky
Aktuality

Zrušení dne otevřených dveří

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace jsme se rozhodli pojmout Den otevřených dveří (pondělí 15. 11. 2021) jako minulý školní rok. Vstup do epochového vyučování nebude možný, ale nabízíme Vám od 15 h cca hodinový rozhovor s našimi pedagogy v malé pětičlenné skupince. Na tento čas je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu do kanceláře školy . V případě naplnění kapacity otevřeme další časový blok.

Učitel Vám osobně přiblíží principy waldorfské pedagogiky s ukázkami žákovských prací a sešitů. Samozřejmě bude prostor pro Vaše dotazy. Na závěr bude možná prohlídka budovy školy. Prosíme o respektování platných nařízení (potvrzení o bezinfekčnosti). Děkujeme a těšíme se na viděnou!