Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 28. 6. 2024

26. 6. proběhl další kontrolní den, na kterém jsme probrali:

 • Uzávěra 27. 6. nebude, přesouvá se na 2.+3.7., pak by měl zmizet sklad železa před okny jídelny
 • Beton se 22. 6. úspěšně podařilo vylít, je v části stropu od výtahu po ředitelnu, další pokračování bude cca v půlce července (navazuje na traverzy a jejich osazení vlnitým plechem)
 • Řešili jsme detaily střechy (stavba přišla s návrhem na některé změny tvaru střechy, nakonec jsme zavrhli)
 • Vchod na půdu – zeď nad schody (vedle vstupu ze schodů na půdu) bude ubouraná do cca 1,1m, vznikne z ní zábradlí
 • Dveře a okna na toalety jsou už objednány, dlažba a obklady jsou skladové, nemělo by dojít ke zpoždění
 • Zredukovali jsme umyvadla na 2ks obyčejná na toaletu, měla by být v rozteči, abychom mohli časem osadit dvojumyvalda
 • Upřesněny požadavky na střešní okna a rolety na půdu, čekáme na nabídku
 • V místnosti nad sborovnou propršela voda, jsou zkroucená prkna v podlaze

26. 6. jsme také opustili a vystěhovali Šafránek. Zadní místnosti jsou už předané. Přední místnosti (SCIO) jsou také vystěhované.

27.6. jsme dostali od elektrikářů návrh projektu, který jsme obratem opřipomínkovali – týká se rozmístění svítidel, zásuvek, vypínačů, nouzového osvětlení atd. V úterý 2.7. máme schůzku, abychom si vyjasnili detaily.  

28. 6. v poledne začaly bourací práce. Aktuálně jsou záchody u bývalé 10. třídy téměř vybourané a u 1. třídy jsou svěšená umyvadla.  

1.7. proběhne vystěhování zázemí jídelny. 2.7. uzávěra jídelen a 1+2+5tř (pořadí: 1. přední jídelna a 2.tř; 2. výdejna a EU sál/5.tř; 3. zadní jídelna a 1.tř – cca půl dne na místnost). Současně proběhne příprava 2.tř. na malování s využitím brigádníků, v 9h proběhne schůzka s elektrikáři. 

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 26. 6. 2024

Ve středu 26. 6. definitivně opouštíme detašované pracoviště na Šafránku. Odpoledne také proběhne další kontrolní den.

Ve čtvrtek 27. 6. nás čeká poslední uzávěra školy kvůli osazování traverz a také začíná škrabání stěn v družině. Všechny třídy budou dopoledne na Svatojánské slavnosti na pozemku. Družinové děti se ze slavnosti nevracejí do školy.

V pátek 28. 6. ráno rozdáváme vysvědčení. Do 11:00 hod musí být budova připravena na předání stavební firmě. 

Probíhající a následné stavební práce:

 • Půlka budovy do náměstí je již vylitá betonem. V průběhu července by měla být hotova i druhá část budovy z ulice a tím bude hotový pevný strop 2. patra.
 • Ve většině místností na straně náměstí jsou již nainstalovány rošty pro podhledy ze sádrokartonu.
 • Stále pokračuje kompletní výměna rozvodů elektřiny v celém 2. patře (vč. nových rozvaděčů, zásuvek a vypínačů). Součástí jsou také datové rozvody, příprava na projektory a optické spoje páteřní datové sítě mezi několika patry.
 • Bude nutné nainstalovat nouzové osvětlení obou schodišť, protože jde o požární únikovou cestu podle nových parametrů.
 • Výše uvedené vícepráce nás vyjdou na cca. 1,3 milionu Kč navíc proti projektu.
 • Probíhají také první instalatérské práce – pod stropem 2. patra se vedou některé svody odpadů z budoucích tříd ze 3. patra a probíhá rekonstrukce toalet v 1. a 2. patře.
 • Konference schválila podobu obkladů a dlažby pro WC.
 • Kvůli nutnosti vyřešit větrání na vozíčkářských WC a v úklidové komoře jsme proti původnímu plánu, který počítal s přirozeným větráním WC, rozhodli o instalaci vzduchotechniky s nucenou ventilací. Cena se tím navýší o cca 600 tisíc Kč.
 • Řešíme detaily okolo střešních oken, klimatizací, jejich zapomenutých připojení a další podobné drobné veselosti.
 • V prvních týdnech prázdnin budou probíhat především bourací práce na toaletách a schodištích.
 • V 2. patře bude paralelně probíhat zaklopení stropů, instalace světelných těles a výmalba.
 • Malovat se budou i chodby, korek bude strhán a místo něj přijde omyvatelný nátěr.
 • Jako poslední budou dokončovány „drobnosti“ na toaletách jako jsou například dělicí příčky kabinek.

A jedna bonusová zpráva na závěr: stav našich stoupaček byl vyhodnocen jako žalostný. Byla doporučena urychlená výměna i ostatních stoupaček (umyvadla ve třídách). Možná budeme muset posílit rozvody ve sklepě (zatím je jen informace, zjistíme po tlakové zkoušce až budou hotové rozvody ve 3. patře, odhadem na konci zimy).

Uzávěra ČT 27.6. se ruší – Autojeřáb stále není opravený, proto se uzávěra posouvá na příští týden ÚT+ST 2.-3. července.

Ve třídách vedle toalet (1. a bývalá 10.) se bude bourat – v těchto třídách bude probouraná stěna z toalet v rohu místnosti (tam, kde je umyvadlo) a postaví se tam úklidová komora, která bude mít přístup z toalet.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Aktuality k 14. 6. 2024

 • Ve středu12. 6. a částečně ještě v sobotu 15. 6. úspěšně proběhlo osazování traverz nad konferenční místností, knihovnou, malou TV a vchodem, kvůli čemuž byla zavřená škola (ředitelské volno).
 • Před školou byla kvůli parkování nákladního auta uříznuta část zábradlí, bude vráceno zpět, jakmile skončí osazování.
 • V sobotu 22. 6. proběhne betonování první části stropu (část do náměstí) – od té chvíle bude strop pevný, pochozí a začnou práce na vracení této části 2. patra do použitelného stavu. Betonování druhé půlky proběhne předpokládáme začátkem července.
 • V pátek 28. 6. od 11h (chvíli po předání vysvědčení) se musí předat celá budova stavbě a rozeběhne se bourání toalet v 1. patře a stoupaček v zázemí jídelny. 
 • Okna – domluvili jsme se s dodavatelem oken na typu kliček na záchodech, horní větračky budou ovládané pákou, staženou k dolnímu parapetu okna.
 • WC – řešili jsme několik drobných změn v rozložení toalet.
 • Elektro – na chodbách ve 2. patře budou nové rozvaděče a kompletně nové rozvody. Ve třídách jsme nechali zapojit 4 zásuvky (pod tabulí, naproti, u vypínače a mezi okny). Ve všech velkých učebnách bude příprava na projektor (datový kabel a elektro pod stropem) a roztažená datová síť. V kroužkové místnosti bude za dveřmi pod stropem umístěna rozvaděčová skříň.
 • Řešíme výmalbu 2. patra. V původním rozpočtu byla jen výmalba stropu, takže o výmalbu stěn bude projekt dražší. Bohužel nejde o způsobilé výdaje (= platí to celé škola).
 • Požádali jsme o nabídku na našpricování vnějších zdí ve dvoře, abychom zastavili další rozpad omítek a ničení cihel povětrnostními podmínkami (když už tam máme to lešení 😊). Zatím čekáme na částku.
 • Luxfery na chodbách budou muset pryč, postupně budou vyměněné všechny protipožární průchodové dveře.
 • Aktuálně nejvíc hluku dělají jednak staré trámy, které shazují ze stropu (těžké, duté rány, které se ozývají teď už nad 1., 2. a 5. třídou), jednak elektrikáři, kteří připravují žlaby na kabely (trvale jedoucí bourací kladiva), zbytek stavby je proti tomu relativně tichý. Probíhající práce jsou nicméně dost prašné.
 • Ve čtvrtek konference schválila „dlaždičkovou skupinu“. Dostali zadání kontaktovat firmu, která bude pro rekonstrukci dodávat obklady a dlažbu.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).