Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 31. 5. 2024

V minulém týdnu proběhly následující práce:

 • Místnosti s osazenými traverzami byly pokryté vlnitým plechem
  • Zdržená dodávka oceli posunula instalaci traverz a s ní spojenou uzávěru místností pod místem instalace (trakt lycea, družina, dřevořezba a keramika) až na čtvrtek a pátek. Od čtvrtka osazování už probíhalo podle plánu, i přes nepřízeň počasí, která věc komplikuje – za prudkého deště nemůže být otevřená střecha. Pokud vše proběhne podle plánu, budou místnosti v pondělí ráno opět přístupné. Tím skončí osazování v této půlce budovy.
  • Proběhlo stěhování tříd: Do Šafránkova pavilonu se postupně přesunula 9. až 11. třída a od pondělí se přesouvá i 8. třída. Zde tyto třídy zůstanou až do konce školního roku. Zároveň se do uvolněných učeben v Husovce přemísťovaly nižší ročníky.
  • Od čtvrtka začala příprava zbytku 2. patra – svěšování světel a instalace příčky u schodů v 2. patře, rozebírání podlahy půdy nad ním.
  • S Unicredit bank jsme konečně doladili poslední čísla a odsouhlasili si rámcové parametry, v příštím týdnu bychom měli dostat návrh smlouvy. Rámec je 24 mil Kč na předfinancování a do 7 mil Kč úvěr na konci projektu. Počítá se s tím, že jako první utratíme 6,5 mil Kč ze svých zdrojů a 1 mil Kč uložíme jako zástavu. To jsou dobře splnitelné podmínky za předpokladu, že budeme projekt dělit na etapy po 3 měsících. Každá etapa znamená žádost o změnu a následně zprávu o uzavření etapy.

V následujícím týdnu nás čeká:

 • Přestane být přístupné 2. patro. Bude se rozebírat zbytek stropu a připravovat výměna traverz.
  • Bude se stavět lešení na straně z ulice, zatím jen dvě věže u krajů budovy. Začne se stavět lešení na dvoře.
  • Tento týden se žádná uzávěra neplánuje.
  • Kontrolní den se v tomto týdnu přesunul na pátek 9:00, přijde i instalatér a elektrikář, budeme domlouvat rozsah prací – výměnu stoupaček a el. rozvodů v 2. patře. Proti plánu se chceme dohodnout, že by připravili komplet nové rozvody v celém patře včetně výměny rozvaděčů, kterou jsme stejně chtěli výhledově udělat.

V dalších týdnech očekáváme:

 • V týdnu od 10.-14.6. počítejte s další uzávěrou v části budovy do ulice.
  • První by měla být na řadě místnost nad konferenční místností, malou TV a šatnami.
  • Možná se stavba pokusí zvládnout zároveň i vstupní vestibul a přední jídelnou. V tom dni je pravděpodobné, že bude vyhlášeno ředitelské volno nebo výlet 1.-6. třídy – nebude možné se dostat do školy. Následovat budou obě zadní místnosti (výdejna a zadní jídelna, třídy nad nimi, sprchy). Přesnější termíny zatím neznáme, měly by být známy začátkem týdne.
  • Do 30.6. je v plánu vylití podlahy půdy betonem v části do náměstí. Krátce poté bude podlaha pochozí a chráněná před deštěm, bude možné začít další práce.
  • Bude postavené lešení podél celé stěny budovy v ulici.
  • V červnu nejspíš nebude nutné zavírat chodník v ulici, takže bude možné až do konce roku parkovat na křížích a chodit mezi vchodem školy a autobusovou zastávkou.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 15. 5. 2024

 • Osazování traverz v pátek a pondělí proběhlo bez problémů – dokonce šla práce o něco rychleji, než byl plán (v pátek už se začala osazovat druhá část prostor, v pondělí poledne bylo hotovo), k žádné nehodě nedošlo
 • Výtah už je odstaven a nebude fungovat až do jara 2025
 •  Lešení už je namontováno podél celé strany budovy na náměstí, v krátké době čeká lešení i na straně z ulice a výhledově i ze dvora
 • Osazování dalších traverz se o něco zpozdilo kvůli zdržení dodávky oceli, aktuálně je plán uzavírání dalších místností následující:
  • Středa 22.5. – osazování bývalé 11. třídy = uzavřeny D4 + šicí dílna, přední družina (do náměstí blíže vchodu), zázemí dřevořezby (obě zadní místnosti)
  • Středa 29.5. – osazování bývalé 9. třídy = uzavřeny 7. třída (bývalá FyChe), zadní družina (do náměstí dál od vchodu) + družinová kuchyňka + toaleta, dřevořezba (přední místnost)
 • Termíny by se měnit už neměly, nicméně je malá, ale existující šance, že se ještě mohou posunout; v tom případě by se posouvaly na pozdější dny
 • Pro poslední část – tj. bývalá 8. třída + učebny do dvora pod ní – zatím termín není stanoven (odhad je týden od 3. června)
 • Stěhování tříd do Šafránku: Stěhování 8. – 11. třídy proběhne v týdnu 27.-31.5.

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 3. 5. 2024

Co nás čeká: 

 • 6. – 7. 5. 2024 – montáž lešení JV strana – v prostoru záboru staveniště  
 • 9. 5. 2024 příprava pro montáž ocel. profilů – otvory ve střeše a podpůrné akce  
 • 9. 5. 2024 bude odstaven výtah. Od odstavení nebude výtah možné používat až téměř do ukončení stavebních prací, tj. cca třičtvrtě roku.  
 • 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024 – jeřábnické práce a osazení ocelových prvků – v těchto dnech dojde v budově k částečnému omezení.  
 • Na dny 9. a 10. 5. 2024 je vyhlášeno ředitelské volno. Pro pohyb všech žáků i zákonných zástupců bude budova uzavřena.  
 • V pondělí 13. 5. 2024 bude zakázán vstup do následujících místností: 
  • Ředitelny 
  • Kanceláře 
  • Družiny 4 
  • Velké tělocvičny (TV, eurytmie) 
  • Vestibulu vchodu z náměstí (mezi vnitřními a vnějšími dveřmi) 
  • Sklepních prostor na JV straně 
 • Pohyb v ostatních místnostech, na chodbách a WC omezen nebude.  

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).