Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 3. 5. 2024

Co nás čeká: 

 • 6. – 7. 5. 2024 – montáž lešení JV strana – v prostoru záboru staveniště  
 • 9. 5. 2024 příprava pro montáž ocel. profilů – otvory ve střeše a podpůrné akce  
 • 9. 5. 2024 bude odstaven výtah. Od odstavení nebude výtah možné používat až téměř do ukončení stavebních prací, tj. cca třičtvrtě roku.  
 • 10. 5. 2024 a 13. 5. 2024 – jeřábnické práce a osazení ocelových prvků – v těchto dnech dojde v budově k částečnému omezení.  
 • Na dny 9. a 10. 5. 2024 je vyhlášeno ředitelské volno. Pro pohyb všech žáků i zákonných zástupců bude budova uzavřena.  
 • V pondělí 13. 5. 2024 bude zakázán vstup do následujících místností: 
  • Ředitelny 
  • Kanceláře 
  • Družiny 4 
  • Velké tělocvičny (TV, eurytmie) 
  • Vestibulu vchodu z náměstí (mezi vnitřními a vnějšími dveřmi) 
  • Sklepních prostor na JV straně 
 • Pohyb v ostatních místnostech, na chodbách a WC omezen nebude.  

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).