Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality

Konzultační týden 22. – 26. dubna 2024

Vážení rodiče,

v naší koncepci hodnocení jsou stěžejním bodem konzultační týdny, které v tomto pololetí proběhnou v základním termínu: 22. – 26. dubna 2024 a pro početné třídy i v týdnu dalším.

Konzultace proběhnou prezenční formou v budově školy. V některých případech také online. Vzhledem k tomu, že rekonstrukce školy již probíhá v plném rozsahu, není v současné době v našich silách určit konkrétní místnosti, kde se budou konzultace konat. Prosíme Vás proto o trpělivost.

Všechny individuální potřeby a odůvodněné výjimky řešte se svými třídními učiteli. Pokud jste v nabídce nenalezli konzultaci učitele, s nímž chcete konzultovat, či se termíny zaplnily, kontaktujte jej prostřednictvím mailu.

Rubriky
Aktuality

Volby do nové školské rady

Volby do školské rady 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

protože v červnu letošního roku končí mandát stávající školské rady základní školy a lycea, tímto vyhlašujeme volby do nové školské rady s mandátem od 24. června 2024 do 23. června 2027.

Školská rada je důležitou součástí řízení školy, má právo k nahlížení do všech jejích dokumentů, schvaluje výroční zprávu školy, může se podílet na přípravě rozpočtu školy, mimo jiné má právo veta při jeho schvalování. Dále má na starost celou oblast sociálního fondu i schvalování slev na školném.

Zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci mají v šestičlenné radě 2 místaVolit může každý zákonný zástupce nezletilého žáka bez ohledu na počet dětí ve škole a zletilý žák. Volby proběhnou dálkově elektronicky nebo pomocí hlasovacích lístků v kanceláři školy od 4. dubna do 18. dubna 2024, informace o konkrétním způsobu volby dostanete opět do emailu.

Do voleb se přihlásili 3 kandidáti.

Představujeme je v pořadí, v jakém podali přihlášku.

 

 

Ing. Petr Kudrnovský

Jsem otcem žákyně 6. třídy. Obě naše děti si prošly předškolním i školním vzděláním, a tak mě waldorfská pedagogika provází životem již více než 10 let.

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Mohu škole nabídnout konstruktivní a praktický pohled na věc, zkušenosti s rozpočty i manažerské dovednosti. Aktuálně pracuji jako ředitel ve stavební firmě. Jsem ochotný škole věnovat svůj čas, protože věřím, že zastoupení aktivních rodičů ve školské radě, má právě v naší škole smysl.

 Při založení školy jsem 2 roky vedl kroužek florbalu. 

Ondřej Bluma

Jmenuji se Ondřej Bluma. Letos mi bude 42 let a jsem otec Tomáše ze 3. a Matěje z 5. třídy. Jsem zaměstnán u Plzeňských městských dopravních podniků na pozici řidič tramvaje a autobusu. Od letošního roku navíc i jako zastupující výpravčí pro tramvaje.

V předchozím zaměstnání ve firmě Czech precision forge a. s. jsem pracoval v oddělení defektoskopie a přes pět let vykonával také funkci interního auditora systému managementu kvality dle ISO 9001 a IATF 16949.

Mimo své zaměstnání se výrazně angažuji také v organizaci Junák – český skaut, z. s., kde už čtvrtým rokem působím jako předseda Revizní komise okresu Plzeň-město i Plzeňského kraje. A osmým rokem také jako vedoucí skautských zdravotnických kurzů Flastr, kde zajišťuji veškerou administrativu a hospodaření.

Věřím, že nejen tyto mé zkušenosti mohou být pro školu přínosné, a proto jsem se rozhodl je nabídnout formou kandidatury do školské rady.

František Červinka

Dovolte mi krátké představení a můj důvod ke kandidatuře do školské rady. Před třemi roky jsem se rozhodl kandidovat taktéž, kdy společností šla vlna roztříštěnosti mezi lidmi, která zasáhla významně i školy, včetně naší Waldorfské. Neměl jsem nejdříve v plánu letos kandidovat, ale byl jsem osloven několika členy ze spolku rodičů, kde se občas zapojuji do činnosti, ať už při setkáních nebo brigádách. Uvědomil jsem si, že hlavní důvod, proč do toho jít, je ten, že známe na škole, jako rodina, mnoho dětí a rodičů, třeba již od školkových let, mnoho z nich jsou kamarádi a přátelé. A to byl nakonec důvod, který byl pro mě rozhodující – mít větší možnost propojovat školu a rodiče, přinést nové myšlenky zvenku, nápady, podívat se na věci s nadhledem.

Jsem otec syna Viktora v páté třídě a synka Roberta v první třídě. Mezi učiteli jsem možná u někoho zapsaný jako rebel, který má všetečné otázky a dožaduje se spravedlnosti, ale i jako aktivní rodič. Jsou mi velmi blízké myšlenky Rudolfa Steinera a celistvý pohled na tělo  a duši ve spojení s podstatou. Profesně pracuji jako programátor řídících systémů v průmyslu, jsou mi tedy blízké počítače, technika, ale i manuální pracovní činnosti, při kterých zase nechám odpočinout hlavu. Ve volných chvílích chodím rád s rodinou do hor, jezdím na kolo, koloběžku ,na vodu, apod.

Současný předseda školské rady pan Jiří Cimpel nám odpověděl na několik otázek

Proč jste se před 3 lety rozhodl do rady kandidovat?

Ke kandidatuře do školské rady mě přivedl spolek rodičů. Šel jsem do ní s cílem využít své zkušenosti z podnikání a pomoci škole s nastavením provozu rozšířené školské rady, které byly přiděleny nové pravomoci a kompetence. 

Splnila se Vaše očekávání?

Má očekávání se naplnila. S kolegy ze školské rady jsme vytvořili základní systém práce v podobě pravidelných setkání 1x za dva měsíce a nastavili základní postupy pro agendu školské rady, ve kterých naši nástupci mohou již pohodlně pokračovat nebo si je upravovat podle vlastních představ. Jako rada jsme převzali od školy agendu v podobě vyhodnocování a schvalování stipendií a žádostí o čerpání ze sociálního fondu, který škola zřídila. Těchto žádostí jsme schválili v rámci našeho funkčního období celou řadu a věřím, že jsme tak mohli pomoci dětem i rodičům ve chvílích kdy to nejvíce potřebovali. 

Proč má smysl v radě pracovat?

Právě funkce správy sociálních a stipendijních fondů, je z mého pohledu velmi důležitá a dává členům rady možnost reálně pomáhat ostatním rodičům a škole. Vnímám tak činnost školské rady jak velmi užitečnou a důležitou.

Je podle Vás školská rada “nutná formalita” nebo něco víc?

Z výše zmiňovaných důvodů, nevnímám školskou radu jako formalitu. Sociální i stipendijní fond jsou plně v kompetenci školské rady a rozhodování a přidělení příspěvků je agendou školské rady, která má být v rozhodování nezávislá. Bez činnosti rady by tak nebylo možné žádosti vyhodnocovat a schvalovat a její funkce je tak důležitá. 

Veselé příhody spojené s prací v radě?

Nenapadá mě teď vtipná historka, ale setkání rady se vždy nesla v přátelském a veselém duchu a i proto jsem se na ně pokaždé těšil. Věřím že i další školská rada si tuto atmosféru udrží. 

Děkujeme za odpovědi