Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Rekonstrukce školy

V listopadu 2022 naše škola podala žádost o dotaci ze 112. výzvy IROP – Základní školy II. – SC 4. 1. (PR) s cílem zkvalitnit vzdělávací infrastrukturu v oblasti základního vzdělávání a zvýšit její dostupnost. Jednodušeji řečeno chceme bezbariérově zpřístupnit celou budovu, všude vybudovat bezbariérová WC a díky rekonstrukci půdních prostor vytvořit odborné učebny přírodovědných, jazykových a polytechnických předmětů.

Ve středu 2. 8.2023 jsme obdrželi radostnou zprávu, že naše žádost o financování projektu byla schválena pod registračním číslem projektu CZ.06.04.01/00/22_112/0001350. Můžeme tak přistoupit k jeho realizaci.

Prvním krokem byla příprava a vypsání veřejné zakázky na stavbu. Musíme připravit kompletní stavební dokumentaci, podrobný rozpočet, stavební povolení … uff, je toho hodně, ale my to zvládneme!

Vítěz veřejné zakázky byl vyhlášen 5. února, pak jsme chvíli čekali na dodání všech podkladů, podpis smlouvy a …. na konci března 2024 se mohlo začít s rekonstrukcí! Zbývá dotáhnout žádost o poskytnutí úvěru, zajistit náhradní prostory pro výuku během rekonstrukce, upravit rozvrhy, připravit stěhování … Stále je toho hodně, ale náš sen se stává skutečností.

Děkujeme rodičům, zaměstnancům, žákům a podporovatelům školy za spolupráci, finanční pomoc, ochotu, vstřícnost a shovívavost.