Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Novinky k 12. 4. 24

  • Vstup z náměstí je pro běžný provoz definitivně uzavřen a nelze tudy vstupovat do budovy ani z ní vycházet.
  • Výtah bude odstaven zhruba na přelomu dubna a května, od té chvíle bude nepoužitelný pravděpodobně až do konce stavby.
  • V polovině 2. patra je staveniště, na které máme vstup zakázán. Probíhají zde přípravné stavební práce a během pár dní tam začne výměna stropů. Ta bude probíhat postupně po etapách od prostředka budovy (sborovna) ke kraji (výtah).
  • Při osazování jednotlivých traverz na půdě bude nutné krátkodobě opustit všechna patra, která jsou pod nimi. Termíny a detaily upřesní stavební firma tak, aby mohlo být uvolnění pater plynule organizováno a výuka tím byla co nejméně narušena.
  • Zaměstnanci stavební firmy by se v prostorách školy, kde probíhá výuka, vůbec neměli pohybovat. Budou jezdit venkovním výtahem, který byl pro tento účel instalován.

Rekonstrukce školy probíhá v rámci projektu s názvem: ,,Technické a přírodovědné vzdělávání v Dobromysli – II. plus III. Etapa” č. CZ.06.04.01/00/22_112/0001350, spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu 112. výzvy IROP- Základní školy II. – SC 4. 1. (PR).