Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Poslání a směřování naší školy

Dobromysl je waldorfská škola otevřená celé rodině. S láskou a moudrostí v srdci chceme její činností aktivně ovlivňovat společnost a svět kolem nás. 

Antroposofie Rudolfa Steinera je pro nás cestou k uchopení života a východiskem výchovy a vzdělávání dětí i sebe. 

Učivo vnímáme především jako prostředek k rozvoji dětí, až pak jako předmět k zapamatování. 

Uvědomujeme si, že na děti působíme zejména svou bytostí a prací na svém neustálém rozvoji. 

Jsme součástí celosvětového waldorfského společenství.


 Zakladatelé Waldorfské školy Dobromysl

  1. srpna 2018