Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Informace pro rodiče našich žáků

Družina a školní klub

Vnitřní řád ŠD a ŠK stanovuje základní pravidla pro vzájemné vztahy mezi žáky, pracovníky školy a zákonnými zástupci. Vnitřní řád ŠD a ŠK najdete zde nebo je k nahlédnutí u vychovatelů.

Provoz

Zahájení odpolední činnosti ŠD a ŠK plynule navazuje na ukončení výuky.

oddělení ŠD/ŠKranníodpolední
Družina pro 1. a 2. třídupo – pá07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – čt
12:10 – 16:30
12:10 – 16:00
Družina pro 3. třídupo – pá07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – čt
13:05 – 16:30
13:05 – 16:00
Družina pro 4. třídupo – pá07.00 – 08.10
(prostor družiny 3)
po – st
čt
13:05 – 16:30
13:05 – 15:00
13:05 – 16:00
Klub pro 5 až 9.třídupo – pá07.00 – 08.10
(prostor družiny 4)
po, út, st, pá
čt
12:10 – 15:30
12:10 – 15:00

Každé oddělení má vlastní týdenní rytmus činností.

Při procházkách využíváme MHD, je proto nutné zřízení plzeňské karty. Prosíme, vyzvedávejte si své děti mimo čas vycházky.

Kontakty na jednotlivá oddělení

Vedoucí vychovatelka ŠD a ŠKVladimíra Zieglerová702 185 134 (denně 8:00 -16:00)
1. oddělení ŠD (1. třída)Magdalena Borovková773 528 093
2. oddělení ŠD (2. třída)Adriana Kotoučová773 526 352
3. oddělení ŠD (3. třída)Vladimíra Zieglerová702 185 134
4. oddělení ŠD (4. třída)Michaela Kracíková, Svitlana Moskal725 906 047
školní klubMartina Tolarová, Alena Maturová725 906 046

Školní jídelna

Přihlášení ke stravování:

Přihlášení ke stravování se děje jednorázově pro celou dobu docházky dítěte do naší školy. K přihlášení je potřeba podat vyplněnou  přihlášku a provést první hotovostní platbu na pokladně v kanceláři 10. školní jídelny na nám. Míru 4.

Přihlašování prvňáčku a první hotovostní platba probíhá ve stanovených dnech většinou těsně před začátkem školního roku a první školní den. Přesné informace rozesíláme mailem ke konci prázdnin.

Výběr jídel:

Obědy vybíráte ze dvou jídel pomocí mobilní aplikace Strava nebo webové stránky http://www.strava.cz . Pro první přístup do aplikace zadáte „číslo zařízení“ (0323), „uživatelské jméno“ a „heslo“, které jste zvolili při přihlášení obědů v září. Heslo můžete kdykoliv změnit.

Ceny obědů

 Celková cena jednoho obědu činí  celkově 56 Kč / 58 Kč / 61 Kč  a je tvořena dvěma částkami:

  1. náklady na suroviny – tato částka se platí přímo 10. školní jídelně vždy předem na měsíc. Tato cena se liší podle zařazení dítěte do věkové kategorie, aktuálně jsou náklady na suroviny za 1 oběd:
    • pro věk 7-10 let 36 Kč
    • pro věk 11-14 let 38 Kč
    • pro věk 15 a více let 41 Kč
  2. režijní náklady na uvaření jídla a jeho dovoz – tyto náklady účtuje 10. školní jídelna naší škole zpětně po skončení měsíce. Naše škola následně částku přeúčtuje jednotlivým strávníkům podle odebraných obědů. Aktuálně vychází režijní náklady na 20 Kč za 1 oběd.

Platby 10. školní jídelně (náklady na suroviny) lze provádět dvojím způsobem:

  • Prostřednictvím inkasa – společně s přihláškou ke stravování je potřeba odevzdat potvrzený formulář o zřízení inkasa. Ke stažení je k dispozici formulář. Platby se inkasují kolem 20. dne měsíce na měsíc následující. Zde je odkaz na formulář pro platby z účtů – inkasa, který musíte předat 10. školní jídelně.
  • Hotovostní platbou na pokladně 10. školní jídelny. Termín, kdy je možné platbu provést, je vyhlašován na každý měsíc zvlášť a je nutné jeho vyhlášení sledovat na webu 10. školní jídelny.
 Platby režijních nákladů se hradí na účet školy na základě faktury za předchozí měsíc.