Základní škola

budova - rohový pohledV září 2014 jsme v Plzni otevřeli soukromou základní školu se 6 třídami (od 1. do 6.), dnes máme plných 9 tříd obou stupňů.

Zájemci o zápis nebo o přechod dítěte do některé stávající třídy najdou více informací zde.

Principy výuky

Výuka ve škole je založena především na principech waldorfské pedagogiky, která staví do středu pozornosti dítě. Je to výchova ke svobodě v rámci jasně stanovených hranic. Jsme přesvědčeni, že správně uchopená waldorfská pedagogika dokáže i v dnešní době v lásce, úctě a svobodě vychovat z malých dětí zdravé mladé lidi, kteří budou připraveni na výzvy současného moderního světa, budou tento svět chápat a budou se o něj zajímat.

Druhým důležitým směrem, který nás oslovuje a který chceme v naší škole udržet jako standard, je respektující přístup, vycházející z kurzů Zkušeností k respektování společnosti Koventina a z knihy Respektovat a být respektován.

Postupně doplňujeme seznam častých otázek.

Organizace provozu školy

Vyučování začíná v 8:30 hlavním epochovým vyučováním v délce 110 min, po kterém následuje 30 min velká přestávka. Další vyučovací hodiny již probíhají jako na ostatních školách, tj. 45 min výuky střídané 10 min přestávkami. V době před začátkem vyučování je před školou zajištěn dozor.

Stravování

Stravování dětí je řešeno dovozem jídla z školní kuchyně 10. školní jídelny, jídelna s výdejnou jsou přímo v budově školy. Nabízíme výběr ze dvou jídel, z toho jedno vegetariánské, s možností volit přes internet.

Družina

Družinu zajišťujeme ranní (od 7:00) i odpolední (do 16:30) s postupně se rozšiřující nabídkou kroužků. Celkem máme tři oddělení s aktuální kapacitou 90 žáků.

Budova a okolí školy

V říjnu 2013 získala naše škola rozhodnutím Rady města Plzně do bezplatné výpůjčky budovu na rohu Husova náměstí a Husovy ulice. Díky intenzivní podpoře a obrovskému nasazení velkého množství rodičů a příznivců jsou v této chvíli v budově připraveny všechny prostory, které škola nyní potřebuje pro základní provoz – 9 tříd, tři místnosti pro školní družinu, šatny, jídelna, klubovna pro rodiče, sborovna školy, tělocvična, dílny a eurytmický sál. Další místnosti jsou postupně připravovány, jedná se především o sklepní prostory. Částečně upravená je již i zahrada ve vnitrobloku. Uvítáme finanční, materiální i osobní pomoc při jejich přípravě.