Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

ASISTENTEM/KOU PEDAGOGA
na WALDORFSKÉ základní škole


Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme na pozici asistent/asistentka pedagoga vstřícné kolegy/kolegyně. Vaše asistence je potřeba na první nebo druhém stupni naší základní školy.

V některých případech mají jednotliví žáci specifické potřeby (vývojové poruchy učení, poruchy autistického spektra, cukrovku…), od asistenta tedy očekáváme podporu celé třídy a iniciativní přístup. 

Ve výuce je velký důraz kladen i na umělecké předměty. Vztah k výtvarné výchově, hudební výchově nebo hra na hudební nástroj jsou velmi vítané. 


Dále očekáváme: 

  • vzdělání dle odpovídající kvalifikace potřebné pro výkon pracovní pozice asistenta pedagoga
  • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

  • zapojit se do procesu utváření školy
  • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí 
  • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
  • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
  • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů 

Jedná se o zkrácený úvazek cca 0,75 – 1,0 úvazku. 
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup IHNED, mzda: 22.000,-Kč/měsíc.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.