Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Nezařazené

IROP – pomoc s financováním – časté dotazy

 1. Co se stane, pokud by škola neměla na plnění svých závazků – splátek úvěru a půjček?

Z hlediska průběžného hospodaření by taková situace neměla nastat. S projektem počítáme a financování školy jsme tomu přizpůsobili. Vyplacení dotace je za podmínky dodržení pravidel IROP jisté. Zbytek projektu budeme financovat úvěrem v takovém časovém horizontu, že jeho splácení neohrozí běžný provoz školy. V krajním případě, pokud by nastala nějaká neočekávaná okolnost (extrémní inflace, další energetická krize apod.), je ve hře zvyšování školného. To se nedotkne těch, kteří projekt podpoří formou předplatného.

 1. Jak bude nakládáno s údaji v dotazníku? Kdo (jaké konkrétní osoby) budou mít k těmto údajům přístup – je nějak zajištěna anonymita?

K dotazníku a informacím v nich má přístup pracovní skupina v rámci finanční skupiny (Silvie Kubová, Tomáš Kuba), která výsledky sdílí se zbytkem členů finanční skupiny (Alenka Maturová, Kristýna Šircová, Zora Vonášková, Ali Hrůzová). Při tvorbě dodatků, smluv atp. s údaji pracují také pracovnice kanceláře školy. Všechny osoby se řídí dle zásad o ochraně osobních údajů.

 1. Jaké konkrétní osoby nesou odpovědnost za nakládání s penězi? (V extrému – nemůže to jeden člověk všechno vytunelovat?)

Za nakládání s penězi je dle zákona odpovědná ředitelka školy, která má spolu s Ali Hrůzovou plný přístup k bankovním účtům školy. V rámci rozdělení kompetencí má kontrolu financování školy na starosti finanční skupina, která informuje skupinu vedení i celé kolegium o rozpočtech, změnách atp. Verze rozpočtu a hospodaření kontroluje pravidelně také Školská rada a Správní rada. Nutno podotknout, že paní účetní má rovněž přístup k účtům a páruje banku s transakcemi, takže by si neobvyklých pohybů peněz určitě všimla.

 1. Kdy = v jakém termínu, by mělo dojít k poskytnutí finančních prostředků (ať už daru, půjčce atd.)?

Konkrétní datum poskytnutí finančních prostředků je na dohodě.

Co se týká půjček, budeme konkrétní potřebu financí řešit po vybrání dodavatele stavby, což předpokládáme do
14. 2. 2024. Poté budeme řešit splátkový kalendář a shromažďovat finanční prostředky. Ideální proto bude, když budete počítat se zasláním příslušné částky na účet školy v průběhu března.

 1. Je k něčemu, když by někdo poskytl nějakou částku nyní a další až uvidí, že stavba pokročila do nějaké fáze (například až za rok)? Jak postupovat, pokud si někdo rozmyslí, že chce školu finančně podpořit až po Vámi stanoveném datu?

Ano, určitě to možné je a ano, škole to pomůže. Peníze se mohou využít na neuznatelné výdaje či na spoluúčast, případně úroky. Jejich určení se může individuálně specifikovat například v darovací smlouvě na základě předchozí domluvy.

Pokud někdo takový bude, stačí kontaktovat kancelář školy či finanční skupinu.

 1. Máte návrh smlouvy a mohli bychom jej vidět – aneb jak bude postavena smlouva při půjčení nějakých financí – budou zde nějaké sankce, bude škola něčím ručit…. Je možno zveřejnit návrh takové smlouvy k nahlédnutí? V jakém časovém horizontu by docházelo k podpisům smluv?

Návrh smlouvy o zápůjčce finančních prostředků je ve finální fázi přípravy. Škola bohužel nemůže ničím ručit, pouze svým hospodařením v minulosti. Všichni půjčitelé budou zváni na pravidelné informační schůzky ohledně průběhu projektu a jeho financování. Jsme škola s otevřenou komunikací. Nabízené pomoci si velmi vážíme a chápeme potřebu jistoty a bezpečí.

 1. Jaká je minimální částka, kterou má smysl škole poskytnout? (10, 50, 100tisíc…?)

Vítáme dary v jakékoli výši a jsme za ně vděčni. Nicméně vzhledem k tomu, že celkové náklady projektu jsou v řádech desítek miliónů Kč, budeme do podpory projektu započítávat dary od částky 5 tisíc Kč výše. Pro zajímavost – pokud by přišel dar ve výši 10.000 Kč od poloviny žáků, získali bychom 1,25 milionu Kč.

Pokud se jedná o dlouhodobou zápůjčku (10 let), vzhledem ke složitosti administrace, má smysl škole poskytnout částku od 100 tisíc Kč výše.

Další z možností, jak škole pomoci, je předplatit si školné v běžné (či vyšší) výši. Tuto možnost budeme řešit dodatkem ke smlouvě o vzdělávání. Pokud by žák s předplaceným školným ukončil studium dříve, vrátíme peníze v souladu se smlouvou.

 1. Bude nějaká sbírka, kterou mohou rodiče sdílet, kam může poslat finance kdokoli a v jakékoli výši?

Ano. Ve spolupráci se spolkem rodičů chystáme projekt a hledáme pro něj vhodnou platformu. Je velmi pravděpodobné, že cílem sbírky nebude vyběr peněž na celou spoluúčast, ale pouze na určitou vybranou část projektu.

 1. Přispěje nějak město, jakožto majitel budovy, nebo se nepodařilo nic vyjednat?

Se zástupci statutárního města Plzeň jsme jednali dlouhodobě a informovali je s předstihem o našich plánech (ještě před ziskem dotace). Dostali jsme přislíbeny peníze s tím, že budou hledat cestu, jak by nám je mohli poskytnou (narážíme na to, že jsme soukromou školou a město není naším zřizovatelem). Když jsme po dlouhém úsilí sami cestu našli, nebyla již politická vůle najít finance. Nicméně se nevzdáváme a zkoušíme to dále.

Pokoušeli jsme se získat peníze i z Plzeňského kraje, ovšem také bezúspěšně. 

Rubriky
Aktuality

7. třída v Německu

Od dopisu k setkání – to je název projektu našich současných sedmáků. Celý minulý školní rok si dopisovali a seznamovali se se svými vrstevníky z německé partnerské školy Freie Waldorfschule Soest. V pondělí pak sedli na vlak a vyrazili za nimi. Zatím stihli návštěvu ve výuce, prohlídku města, společné hry, výlety i lehce pracovní den na biodynamické farmě Demeter Hof.
Projekt finančně podpořil Česko-německý fond budoucnosti/ Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds. Děkujeme!

Rubriky
Aktuality

Uzavření lycea od 22.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

nemocnost žáků na lyceu dnes přesáhla 50 %. Na čtvrtek tedy uzavíráme i střední školu, v pátek navazují prázdniny. Žáci prostřednictvím Školy online dostanou výukové materiály k samostudiu.

Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a sil do nového roku. Těšíme se na setkání v úterý 3.1.2023.

S pozdravem

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Uzavření ZŠ od 19.12.2022

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti ve škole uzavíráme od 19.12 naši základní školu (tzv. chřipkové prázdniny). Nemocnost mezi dětmi přesáhla 30 % už minulý týden, v tuto chvíli jsme přes 40 %, na 1. stupni dokonce přes 50 %. V tomto týdnu bohužel došlo i na pedagogy a situace je dále neudržitelná. Omlouváme se všem, komu komplikujeme předvánoční čas. Střední školu zatím necháváme v provozu.

Pro případné zájemce o hlídání dětí můžeme nabídnout prostory školy. Bohužel nedokážeme zajistit pedagogický dohled, ale pokud by některý z rodičů chtěl ostatním nabídnout své služby a využít prostor školy, je to možné. Případnou vzájemnou domluvu řešte prosím po vlastní ose, případně prostřednictvím svých třídních koordinátorů.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat OČR na základě potvrzení o uzavření školy. Toto potvrzení si můžete vyzvednout dnes (čtvrtek) do 16:30 v družině, zítra (pátek) do 16:00 v družině nebo čt, pá, po 15. – 19.12. v kanceláři školy vždy v čase 10-12 a 13-14 hod.

Obědy odhlásíme hromadně. Nezapomeňte si prosím odhlásit svačiny v Kačabě.

Informace od třídních učitelek k výuce vám případně přijdou individuálně.

S přáním klidných Vánoc a hodně zdraví i do příštího roku,

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

vodní prvek

Po delší časové prodlevě způsobené covidovou pandemií se na zahradě Waldorfské základní školy a střední školy Dobromysl letos opět pokračovalo v realizaci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“, na který poskytuje škole pravidelně finanční příspěvky Nadační fond Zelený poklad.

V létě roku 2019 se během první fáze podařilo vybudovat na zahradě školy umístěné ve vnitrobloku podzemní nádrž na dešťovou vodu. Žáci díky vodě v nádrži mohou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy, keře a trávu. Škola pro tuto první fázi získala od nadačního fondu dotaci ve výši 187.691 Kč.

Koncem letošního listopadu byla finalizována druhá fáze projektu – byl vybudován jezírkový herní prvek. Výše finančního příspěvku od Nadačního fondu Zelený poklad byla 90.373 Kč. Celý vodní prvek se skládá z prameniště umístěného nad jezírkem, jezírka a řečiště vysypaného kamínky s několika kaskádami. Potok pak ústí do balvaniště se sběrnou jímkou pro cirkulaci. Okolo celého prvku jsou osázeny květiny, keře a stromy. Součástí této části projektu bylo i vyčištění studny, okolo které se celý potok vine.

Děti mohou v teplých dnech využít jezírko jako brouzdaliště ke hře či jako rezervoár vody vhodné k zalévání. Voda ze studny bude spolu s vodou z podzemní nádrže zásobárnou pro zeleň na zahradě, která byla dříve problematicky zalévatelná. Voda představuje jeden ze živlů, proto nesmí chybět ani na školní zahradě. Voda podzemní i dešťová je teď ve waldorfské škole doma a dešťové kapičky už mají nožičky!

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Fond vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně – Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Od doby svého vzniku podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct milionů korun už téměř 280 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.

vodní prvek
nový stromek
nový stromek
Rubriky
Zaměstnání

Zaměstnání – učitel AJ 1.st

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

UČITELEM/KOU
ANGLICKÉHO JAZYKA

pro 1.stupeň základní školy

Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici učitel/ka anglického jazyka pro první stupeň základní školy.

Dále očekáváme:

 • ukončené vzdělání pedagogického směru
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů

Jedná se o zkrácený úvazek, nástupní mzda 28.000,-Kč.
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup v květnu 2022.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.
Rubriky
Zaměstnání

Zaměstnání – asistent pedagoga

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

ASISTENTEM/KOU PEDAGOGA
na WALDORFSKÉ základní škole


Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme na pozici asistent/asistentka pedagoga vstřícné kolegy/kolegyně. Vaše asistence je potřeba na první nebo druhém stupni naší základní školy.

V některých případech mají jednotliví žáci specifické potřeby (vývojové poruchy učení, poruchy autistického spektra, cukrovku…), od asistenta tedy očekáváme podporu celé třídy a iniciativní přístup. 

Ve výuce je velký důraz kladen i na umělecké předměty. Vztah k výtvarné výchově, hudební výchově nebo hra na hudební nástroj jsou velmi vítané. 


Dále očekáváme: 

 • vzdělání dle odpovídající kvalifikace potřebné pro výkon pracovní pozice asistenta pedagoga
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí 
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů 

Jedná se o zkrácený úvazek cca 0,75 – 1,0 úvazku. 
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup IHNED, mzda: 22.000,-Kč/měsíc.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.
Rubriky
Nezařazené

Zaměstnání – učitel lyceum

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

UČITELEM/KOU
na WALDORFSKÉM LYCEU

Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme pro první ročník waldorfského lycea na pozici učitel/ka vstřícné kolegy/kolegyně.

Dále očekáváme: 

 • ukončené vzdělání pedagogického směru 
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí 
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů 

Jedná se o celý úvazek/ popřípadě zkrácený, nástupní mzda 33.000,-Kč. 
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup v červnu 2022.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.

Rubriky
Aktuality

Zrušení dne otevřených dveří

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace jsme se rozhodli pojmout Den otevřených dveří (pondělí 15. 11. 2021) jako minulý školní rok. Vstup do epochového vyučování nebude možný, ale nabízíme Vám od 15 h cca hodinový rozhovor s našimi pedagogy v malé pětičlenné skupince. Na tento čas je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu do kanceláře školy . V případě naplnění kapacity otevřeme další časový blok.

Učitel Vám osobně přiblíží principy waldorfské pedagogiky s ukázkami žákovských prací a sešitů. Samozřejmě bude prostor pro Vaše dotazy. Na závěr bude možná prohlídka budovy školy. Prosíme o respektování platných nařízení (potvrzení o bezinfekčnosti). Děkujeme a těšíme se na viděnou!