Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality Lyceum Přijímací řízení SŠ

Přijímací řízení

Přijímací řízení na lyceum 2023

Náhradní termín pro 2. kolo přijímacího řízení

Zveřejněno 23.5. 2023

Náhradní termín pro 2. kolo přijímacího řízení pro uchazeče, kteří se omluvili z důvodu nemoci, je stanoven na úterý 30. 5. 2023 od 13:00 hodin. Podle výsledku přijímacího řízení bude rozhodnuto o přijetí uchazeče na 6. místě.

Nahlédnutí do spisu uchazečů, o jejichž přijetí bude rozhodováno v náhradním termínu, je možné ve středu 31. 5. 2023 od 9:00 do 12:00 hodin.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Zveřejněno 19.5. 2023

číslo jednací

body

Rozhodnutí

202379

175,00

přijat/přijata

202359

170,00

přijat/přijata

202380

166,00

přijat/přijata

202355

163,00

přijat/přijata

2023106

158,00

přijat/přijata

202390

158,00

čeká na výsledek náhradního termínu

202376

154,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202371

150,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

2023109

144,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202350

142,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202365

141,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202356

138,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202361

137,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202393

130,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202394

126,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

2023108

126,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

2023102

122,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202368

118,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202353

115,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202367

115,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202346

107,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202374

106,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202381

103,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202387

101,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202363

101,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202366

100,00

nepřijat/nepřijata z kapacitních důvodů

202341

99,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202385

98,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202396

92,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202399

92,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202397

88,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202344

86,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202372

86,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202360

82,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

2023100

77,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202362

43,00

nepřijat/nepřijata pro nesplnění podmínek ŠPZ

202338

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202339

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202343

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202364

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202354

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202373

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202383

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202388

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202389

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202395

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

202398

 

nedostavil/nedostavila se ke školní přijímací zkoušce

 

 Školní přijímací zkoušku plní v náhradním termínu:         202392

 

Všichni přijatí uchazeči obdrží rozhodnutí o přijetí do emailu uvedeném na přihlášce. Rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou, je možné ho vyzvednout osobně v kanceláři školy. Pokud se uchazeč rozhodne studovat na naší škole, musí do 2. června 2023  (10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků) odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy nebo jej v této lhůtě odeslat poštou. Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.

 

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole do oboru s talentovou zkouškou, může ho na základě tohoto rozhodnutí o
přijetí vzít zpět a uplatnit ho na naší škole.

 

Pokud jste nebyli přijati z kapacitních důvodů, doporučujeme podat odvolání proti nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí dostanete poštou nebo datovou schránkou. Odvolání lze podat do 3 pracovních dní ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

Pokud již víte, že budete zápisový lístek dávat na jinou školu, prosím, dejte nám vědět  telefonicky nebo emailem. Děkujeme.

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, mají nepřijatí uchazeči před vydáním rozhodnutí možnost se seznámit s obsahem spisu. Mohou tak učinit ve středu 24. 5. 2023 v době od 9:00 do 13:00 hodin v kanceláři školy, Husova 1126/43, 30100 Plzeň. 

Pokud chcete možnost nahlédnout do spisu využít, prosíme Vás, abyste dobu návštěvy předem dohodli na telefonním čísle kanceláře 773 526 874.

 

Odhlášeni z přijímacího řízení

číslo jednací

202337

202340

202342

202345

202347

202352

202349

202351

202348

202357

202358

202369

202370

202375

202377

202378

202382

202384

202386

202391

202392

2023101

2023103

2023104

2023105

2023107

 

  

2. kolo přijímacího řízení

Přijímání přihlášek do 2. kola přijímací řízení bylo ukončeno 10.5. 2023

Uchazeči dostali pozvánku k přijímacímu řízení do emailu uvedeného na přihlášce. Přijímací řízení probíhá ve dnech 17.-.19. května.  Pokud zrušíte svou účast ve druhém kole (například z důvodu přijetí na odvolání na jinou školu), prosím,  zašlete email na . Děkujeme.

V příštím roce otevíráme první ročník pro maximálně 30 žáků,  v prvním kole dosud odevzdalo zápisový lístek 23 žáků, jeden uchazeč čeká na výsledky JPZ v náhradním termínu. Ve druhém kole přijímáme minimálně 6 žáků. 

Přijímací řízení druhého kola se bude skládat ze školní přijímací zkoušky – pohovoru. V rámci pohovoru se hodnotí mimo jiné i přinesené portfolium, motivační dopis, známky na vysvědčení a výsledky JPZ prvního kola (pokud se jich žák zúčastnil). Kritéria druhého kola jsou ke stažení zde. 

Pokud si přejete být informováni o změnách týkající se druhého kola, zaregistrujte svůj email na úvodní stránce školy, do poznámky napište „2. kolo“.

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Zveřejněno 28.4. 2023 v 18:30.

evidenční číslo

počet bodů

přijat/přijata

202305

1 720,4  

ANO

202333

1 452,4  

ANO

202317

1 452,4  

ANO

202302

1 424,8  

ANO

202319

1 386,0  

ANO

202303

1 323,6  

ANO

202306

1 317,2  

ANO

202309

1 300,0  

ANO

202318

1 282,8  

ANO

202301

1 276,4  

ANO

202335

1 272,4  

ANO

202332

1 239,2  

ANO

202312

1 220,4  

ANO

202308

1 189,6  

ANO

202316

1 141,2  

ANO

202307

1 139,2  

ANO

202330

1 138,4  

ANO

202323

1 118,0  

ANO

202304

1 092,8  

ANO

202315

1 045,6  

ANO

202334

1 033,6  

ANO

202328

991,2  

ANO

202331

988,0  

ANO

202311

984,4  

ANO

202313

806,8  

ANO

202320

790,8  

ANO

202314

751,2  

NE

202326

643,2  

NE

202325

637,2  

NE

202324

593,2  

NE

202322

557,2  

NE

202327

438,8  

NE

202310

399,6  

NE

202321

0,0  

NE

Uchazeči, kteří plnili část zkoušky v náhradním termínu 

Výsledek zveřejněn 18.5. 2023, zápisový lístek nutné odevzdat do 1.6. 2023. 

 

202329

970,4

ANO


Částečný výsledek zveřejněn 10.5. 2023, zápisový lístek nutné odevzdat do 24.5. 2023. 

202336

886,4 

ANO

Výpočet bodůcelkový počet bodů JPZ · 1,8 · 6 + počet bodů ŠPZ · 4

Všichni uchazeči dostanou podrobný přehled svých výsledků do emailu uvedeném na přihlášce.

Rozhodnutí o přijetí se neposílá poštou, je možné ho vyzvednout osobně v kanceláři školy.

Pokud se uchazeč rozhodne studovat na naší škole, musí do 16. května 2023  (10 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků) odevzdat zápisový lístek v kanceláři školy nebo jej v této lhůtě odeslat poštou.

Pokud zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč neodevzdá zápisový lístek v této lhůtě, vzdává se práva vzdělávat se na naší škole.

Pokud uchazeč již odevzdal zápisový lístek na jiné škole do oboru s talentovou zkouškou, může ho na základě tohoto rozhodnutí o přijetí vzít zpět a uplatnit ho na naší škole.

 

Do spisu je možné nahlédnout v kanceláři školy dne 3.5. 2023 v čase 8:15 – 15:00.

Pokud již víte, že budete zápisový lístek dávat na jinou školu, prosím, dejte nám vědět. Děkujeme.

Časté otázky k přijímacímu řízení

Pro první kolo přijímacího řízení je možno podat přihlášky na dvě střední školy (dva obory vzdělání). 

Formulář přihlášky může poskytnout vaše základní škola. Pokud základní škola používá školní systém (např. Škola OnLine), dostanete přihlášku již vyplněnou včetně známek a QR kódu se všemi informacemi. Taková přihláška usnadní středním školám evidenci uchazečů. Pokud základní škola vyplněnou přihlášku s QR kódem vystavit neumí, je možno přihlášku v elektronické podobě stáhnout na webu MŠMT a vyplnit ručně.

Pokud nemáte přihlášku vytištěnou ze základní školy se všemi potřebnými údaji, vyplníte přihlášku ručně. Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na stanoveném tiskopisu přihlášky pro denní formu vzdělávání (růžový podtisk). Na tiskopisech přihlášky se uvádějí obě školy (a oba obory vzdělání), na které se uchazeč hlásí. Když se žák  hlásí jen na jednu školu (obor vzdělání), druhou školu (obor vzdělání) nevyplňuje. K přihlášce je možno přiložit rozhodnutí o zdravotním znevýhodnění, pokud je uchazeč osobou zdravotně znevýhodněnou, nebo doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení v případě, že jde o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Obě vyhotovení (pro každou školu jedno) uchazeč a zákonný zástupce podepíší a základní škola na obou vyhotoveních potvrdí výpis známek z vysvědčení. Potvrzení školy lze nahradit přiložením ověřených kopií vysvědčení. 

Pro naši školu uveďte:

 • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
 • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
 •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

V uvedené kolonce uvedete vybraný termín školního kola přijímací zkoušky. Termín vyplňujete zejména v případě, kdy se hlásíte na dvě školy se školní přijímací zkouškou a mohlo by dojít ke kolizi termínů.

 Termíny školního kola (ústního pohovoru) Waldorfského lycea budou upřesněny později. 

Není,  pořadí škol pouze určuje, na které škole bude uchazeč skládat jednotnou přijímací zkoušku.

 13. dubna 2023 vykoná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky nprvní škole14. dubna 2023 vykoná jednotnou přijímací zkoušku  na druhé škole . Pro obě školy se počítá lepší výsledek z obou dnů.

O volbě školy rozhodne uchazeč po vyhlášení výsledků uplatněním svého zápisového lístku.

Není. Do tiskopisu přihlášky se lékařský posudek doplňuje jen v případě, kdy se uchazeč hlásí na obor vzdělání, u kterého jsou podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání stanoveny nařízením vlády č. 211/2010 Sb. Pro studium na Waldorfském lyceu lékařský posudek není potřeba.

Přihlášky ke studiu mohou studenti podávat do 1. března 2023 osobně v kanceláři školy. 

Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT v
souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb.  
V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu  Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

Ve druhé polovině března přijde z Waldorfského lycea pozvánka k přijímacímu řízení. Po absolvování přijímacího řízení budou výsledky zveřejněny na webu školy nejpozději do dvou pracovních dnů. 

Motivační dopis psaný vlastní rukou vypracuje uchazeč a doručí (možno i naskenovat elektronicky) do školy společně s přihláškouV rozsahu nejvýše jedné strany A4  představí sebe, své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Fotografie může být průkazová, ale nemusí – uchazeč může být např. zachycen při své oblíbené činnosti. Fotografie musí být aktuální (ne starší než několik měsíců) a musí na ní být dobře rozpoznatelný obličej uchazeče.

Uchazeči mají při ústním pohovoru možnost předložit portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, ročníkové práce, výsledky olympiád a soutěží, školní sešity, výrobky aj. Forma prezentace portfolia není dána. Portfoliem uchazeč ukazuje kreativitu, zaměření svých zájmů, úroveň svých dovedností, schopnost dosahovat cíle a schopnost sebeprezentace. Úsilí investované do přípravy portfolia také vypovídá o míře motivace ke studiu na waldorfském lyceu. Délku prezentace portfolia volí uchazeč úměrně tomu, že na celý pohovor je určeno 20 minut a portfolio je jen jednou z částí pohovoru.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své základní škole. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdá-li uchazeč do tohoto termínu zápisový lístek, právní účinky rozhodnutí o přijetí se ruší.

Zápisový lístek lze uplatnit jen jednou, nelze ho vzít zpět. 

To neplatí v případech kdy:

 • uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na jiné střední škole, kde byl přijat na základě kladného odvolání;
 • uchazeč již uplatnil zápisový lístek v rámci přijímacího řízení do oborů s talentovou zkouškou a následně byl přijat do oboru vzdělání na „klasické“ střední škole (nevztahuje se na ně § 62 nebo § 88 školského zákona).

Při zaslání zápisového lístku doporučeně poštou je dokladem o podání podací lístek z pošty, přijetí je možno telefonicky nebo mailem ověřit ve škole. Při osobním předání zápisového lístku ve škole si může předávající vyžádat jeho potvrzenou kopii.

Proti rozhodnutí o nepřijetí se můžete  odvolat do tří dnů od písemného doručení dopisu o nepřijetí k ředitelce školy. 

 • Pokud nebudete přijat z kapacitních důvodů, můžete být dodatečně přijati na místa výše umístěných žáků, kteří neodevzdali zápisový lístek. 
 • Pokud žák nesplnil podmínky přijetí, odvolání nebude vyhověno ani v případě uvolněné kapacity.
Pokud nebude po prvním kole a případných odvoláních naplněna kapacita třídy 30 žáků, může škola vyhlásit druhé kolo přijímacího řízení. Informace o případném druhém kole budou vyvěšeny na stránkách školy.

 

Škola bude vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Pohovory proběhnou ve dnech 17.5. , 18.5. a 19.5. 2023. Na pohovor je potřeba se registrovat v rezervačním systému – zde.

Informace o průběhu druhého kola budou zveřejňovány na webových stránkách. Pokud zanecháte svůj kontakt vyplněním formuláře na úvodní stránce školy skoladobromysl.cz , dostanete upozornění na nové informací emailem

 

Stejná jako v prvním kole. Na přihlášce musí být vyplněna pouze jedna škola. Lze podat více přihlášek na více škol, počet škol ve druhém kole není omezen.

Přihláška je stejná jako v prvním kole, vyplňujete pouze jednu školu a uvedete, že se jedná o druhé kolo. Uchazeč a zákonný zástupce se podepíší a základní škola potvrdí výpis známek z vysvědčení. Potvrzení školy lze nahradit přiložením ověřených kopií vysvědčení. 

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není potřeba.

Pro druhé kolo, pro naši školu uveďte:

 • název školy Waldorfská základní škola a střední škola Dobromysl z.ú. 
 • adresa Husova 1126/43, 301 00 Plzeň
 •  obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06

Termín školní přijímací zkoušky a pozvánka

Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru v rozsahu 20 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, výsledky olympiád a soutěží aj. Předložené portfolio je součástí hodnocení školní přijímací zkoušky. Školní přijímací zkouška se bude konat ve dnech 24. dubna a 25. dubna 2023. Termín a čas si zvolili uchazeči pomocí rezervačního systému.

 18. března škola rozeslala pozvánky na jednotnou přijímací zkoušku (matematika a český jazyk) a školní přijímací zkoušku (pohovor) včetně konkrétních zvolených termínů a dalších informací. Pozvánku jste obdrželi na email, který jste uvedli na přihlášce. Pokud pozvánka nedorazila, případně si přejete pozvánku získat i jiným způsobem (osobně, datovou schránkou), prosím, kontaktujte kancelář školy. 

Podmínky přijímacího řízení

Ve školním roce 2023/2024 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.

Specializaci uchazeč do přihlášky neuvádí – k volbě specializace dojde až na konci druhého ročníku. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti na přihlášce ke studiu není vyžadováno.

 

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto dokumenty a doklady (nebo jejich ověřené kopie).

 • motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný rukou, ve kterém uchazeč představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozeznatelný obličej uchazeče.
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami
 • vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku. Vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku. Splnění povinné školní docházky dokazuje současný žák ZŠ nejpozději 9. 2023.
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou nebo osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení.
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky dle §20, odst.4 školského zákona. Škola provede ověření znalostí českého jazyka rozhovorem v rámci školní přijímací zkoušky.

Pokud nebyly uchazeči – cizinci poslední tři požadované doklady v době podání žádosti vydány, předloží je škole nejpozději v první školní den – 4. 9. 2023.

 

Přihlášky ke studiu mohou studenti podávat do 1. března 2023 osobně v kanceláři školy. Elektronicky lze přihlášku podat pouze za podmínky elektronické konverze na kontaktním místě veřejné správy – Czech POINT v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb. V případě, že jsou obě strany přihlášky a všechny související přílohy zkonvertovány, může být přihláška s přílohami zaslána jak prostřednictvím datové schránky, tak i prostřednictvím e-mailu. Bez této konverze není zaslání přihlášky elektronickou cestou možné, ani pokud byla zaslána z datové schránky zřízené na fyzickou osobu zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče.

 

Přijímací řízení sestává ze dvou částí, které proběhnou v těchto termínech:

 • Státní jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky – 13. a 14. dubna 2023
 • Školní přijímací zkouška formou ústního pohovoru – 24., 25. a 26. dubna 2023

Konkrétní termín školní přijímací zkoušky si zvolí uchazeč pomocí rezervačního systému školy, případně mu bude přidělen nejpozději 14 dní před konáním školní přijímací zkoušky. Rezervace budou spuštěny první týden v březnu na stránkách školy, uchazeči dostanou na spuštění  rezervací upozornění emailem.

 

 • Náhradní termín státní jednotné přijímací zkoušky je 10. a 11. května 2023.
 • Náhradní termín školní přijímací zkoušky bude stanoven v termínu nejpozději do 3. května 2023.

Kritéria přijímacího řízení

 • Ve školním roce 2023/2024 nabízíme ke studiu obor „Kombinované lyceum“, kód oboru 78-42-M/06. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je nejvýše 30 v denní formě vzdělávání.
 • Současně s přihláškou uchazeč doručí do školy motivační dopis v rozsahu nejvýše jedné strany A4 psaný rukou, ve kterém představí své zájmy, úspěchy a motivaci ke studiu na naší škole. Součástí motivačního dopisu bude i aktuální fotografie uchazeče. Na fotografii musí být rozeznatelný obličej uchazeče.
 • Státní jednotná přijímací zkouška se koná formou písemných testů z českého jazyka a z matematiky.
 • Školní přijímací zkouška se koná formou ústního pohovoru v rozsahu 20 minut, který je zaměřen na obecné studijní předpoklady a motivaci ke studiu. U pohovoru uchazeč předloží portfolio svých prací – svá výtvarná, literární nebo jiná díla, diplomy, výsledky olympiád a soutěží aj. Předložené portfolio je součástí hodnocení školní přijímací zkoušky.
 • Ústní pohovory provádí přijímací komise jmenovaná ředitelkou školy.
 • Maximální dosažitelný počet bodů za ústní pohovor je 180 bodů. K tomu, aby uchazeč splnil podmínky školní přijímací zkoušky, musí v pohovoru dosáhnout minimálně 100 bodů. Pokud uchazeč nesplní podmínky školní přijímací zkoušky, nesplnil podmínky přijímacího řízení jako celku.
 • Výsledky státní jednotné přijímací zkoušky škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 60 %. Výsledky ústního pohovoru škola zahrne do celkového hodnocení uchazeče vahou 40 %.
 • Při rovnosti bodů celkového hodnocení rozhoduje o pořadí uchazečů počet bodů za školní přijímací zkoušku. Trvá-li i nadále rovnost bodů, bude pořadí vylosováno přijímací komisí.
 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webové stránce školy a na její úřední desce podle číselného kódu uchazeče přiděleného při přijímacím řízení.

 

Rubriky
Aktuality

Uzavření lycea od 22.12.2022

Vážení rodiče, milí žáci,

nemocnost žáků na lyceu dnes přesáhla 50 %. Na čtvrtek tedy uzavíráme i střední školu, v pátek navazují prázdniny. Žáci prostřednictvím Školy online dostanou výukové materiály k samostudiu.

Přejeme všem příjemné prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví a sil do nového roku. Těšíme se na setkání v úterý 3.1.2023.

S pozdravem

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Uzavření ZŠ od 19.12.2022

Vážení rodiče,

z důvodu vysoké nemocnosti ve škole uzavíráme od 19.12 naši základní školu (tzv. chřipkové prázdniny). Nemocnost mezi dětmi přesáhla 30 % už minulý týden, v tuto chvíli jsme přes 40 %, na 1. stupni dokonce přes 50 %. V tomto týdnu bohužel došlo i na pedagogy a situace je dále neudržitelná. Omlouváme se všem, komu komplikujeme předvánoční čas. Střední školu zatím necháváme v provozu.

Pro případné zájemce o hlídání dětí můžeme nabídnout prostory školy. Bohužel nedokážeme zajistit pedagogický dohled, ale pokud by některý z rodičů chtěl ostatním nabídnout své služby a využít prostor školy, je to možné. Případnou vzájemnou domluvu řešte prosím po vlastní ose, případně prostřednictvím svých třídních koordinátorů.

Rodiče dětí do 10 let mohou čerpat OČR na základě potvrzení o uzavření školy. Toto potvrzení si můžete vyzvednout dnes (čtvrtek) do 16:30 v družině, zítra (pátek) do 16:00 v družině nebo čt, pá, po 15. – 19.12. v kanceláři školy vždy v čase 10-12 a 13-14 hod.

Obědy odhlásíme hromadně. Nezapomeňte si prosím odhlásit svačiny v Kačabě.

Informace od třídních učitelek k výuce vám případně přijdou individuálně.

S přáním klidných Vánoc a hodně zdraví i do příštího roku,

Ing. Silvie Kubová
ředitelka školy

Rubriky
Aktuality

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

Waldorfská škola má své vlastní jezírko

vodní prvek

Po delší časové prodlevě způsobené covidovou pandemií se na zahradě Waldorfské základní školy a střední školy Dobromysl letos opět pokračovalo v realizaci projektu „Dešťové kapičky dostaly nožičky“, na který poskytuje škole pravidelně finanční příspěvky Nadační fond Zelený poklad.

V létě roku 2019 se během první fáze podařilo vybudovat na zahradě školy umístěné ve vnitrobloku podzemní nádrž na dešťovou vodu. Žáci díky vodě v nádrži mohou pečovat o bylinkovou zahrádku, stromy, keře a trávu. Škola pro tuto první fázi získala od nadačního fondu dotaci ve výši 187.691 Kč.

Koncem letošního listopadu byla finalizována druhá fáze projektu – byl vybudován jezírkový herní prvek. Výše finančního příspěvku od Nadačního fondu Zelený poklad byla 90.373 Kč. Celý vodní prvek se skládá z prameniště umístěného nad jezírkem, jezírka a řečiště vysypaného kamínky s několika kaskádami. Potok pak ústí do balvaniště se sběrnou jímkou pro cirkulaci. Okolo celého prvku jsou osázeny květiny, keře a stromy. Součástí této části projektu bylo i vyčištění studny, okolo které se celý potok vine.

Děti mohou v teplých dnech využít jezírko jako brouzdaliště ke hře či jako rezervoár vody vhodné k zalévání. Voda ze studny bude spolu s vodou z podzemní nádrže zásobárnou pro zeleň na zahradě, která byla dříve problematicky zalévatelná. Voda představuje jeden ze živlů, proto nesmí chybět ani na školní zahradě. Voda podzemní i dešťová je teď ve waldorfské škole doma a dešťové kapičky už mají nožičky!

Posláním Nadačního fondu Zelený poklad je pomáhat nevládním neziskovým organizacím, školám a dalším subjektům v péči o životní prostředí s důrazem na projekty zaměřené na environmentální výchovu nejen dětí a mládeže, ale i široké veřejnosti. Fond vznikl v roce 1999 jako nástupce Nadace životního prostředí města Plzně – Zelený poklad, zřizovatelem je město Plzeň. Od doby svého vzniku podpořil formou nadačních příspěvků ve výši přes osmnáct milionů korun už téměř 280 projektů nevládních neziskových organizací, jednotlivců, škol a dalších institucí.

vodní prvek
nový stromek
nový stromek
Rubriky
Zaměstnání

Zaměstnání – učitel AJ 1.st

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

UČITELEM/KOU
ANGLICKÉHO JAZYKA

pro 1.stupeň základní školy

Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme nové kolegy/kolegyně na pozici učitel/ka anglického jazyka pro první stupeň základní školy.

Dále očekáváme:

 • ukončené vzdělání pedagogického směru
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů

Jedná se o zkrácený úvazek, nástupní mzda 28.000,-Kč.
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup v květnu 2022.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.
Rubriky
Zaměstnání

Zaměstnání – asistent pedagoga

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

ASISTENTEM/KOU PEDAGOGA
na WALDORFSKÉ základní škole


Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme na pozici asistent/asistentka pedagoga vstřícné kolegy/kolegyně. Vaše asistence je potřeba na první nebo druhém stupni naší základní školy.

V některých případech mají jednotliví žáci specifické potřeby (vývojové poruchy učení, poruchy autistického spektra, cukrovku…), od asistenta tedy očekáváme podporu celé třídy a iniciativní přístup. 

Ve výuce je velký důraz kladen i na umělecké předměty. Vztah k výtvarné výchově, hudební výchově nebo hra na hudební nástroj jsou velmi vítané. 


Dále očekáváme: 

 • vzdělání dle odpovídající kvalifikace potřebné pro výkon pracovní pozice asistenta pedagoga
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání dětí a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí 
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů 

Jedná se o zkrácený úvazek cca 0,75 – 1,0 úvazku. 
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup IHNED, mzda: 22.000,-Kč/měsíc.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.
Rubriky
Nezařazené

Zaměstnání – učitel lyceum

Hledáte smysluplné povolání? Věříte, že učit se dá i jinak?

Staňte se

UČITELEM/KOU
na WALDORFSKÉM LYCEU

Do našeho otevřeného a přátelského kolektivu hledáme pro první ročník waldorfského lycea na pozici učitel/ka vstřícné kolegy/kolegyně.

Dále očekáváme: 

 • ukončené vzdělání pedagogického směru 
 • zájem o waldorfskou pedagogiku a otevřenost novým poznatkům v oblasti vzdělávání a rozvoje osobnosti

Pokud se k nám přidáte, budete mít skvělou možnost:

 • zapojit se do procesu utváření školy
 • získat prostor pro tvůrčí a svobodný přístup nejen k vyučování, ale i při organizaci školních akcí 
 • vzdělávat se ve waldorfské pedagogice v rozšiřujících kurzech a seminářích
 • hospitací v ostatních waldorfských školách v republice i v zahraničí
 • zažívat přátelskou atmosféru a podporu zkušenějších kolegů 

Jedná se o celý úvazek/ popřípadě zkrácený, nástupní mzda 33.000,-Kč. 
Forma spolupráce: pracovní smlouva, nástup v červnu 2022.

Pokud Vás naše výzva zaujala, pak pošlete svůj životopis a motivační dopis, který je nedílnou součástí zařazení do výběrového řízení, na adresu .

Více informací na tel. +420 773 526 874.

Rubriky
Aktuality

Zrušení dne otevřených dveří

Vážení rodiče,

vzhledem k nepříznivému vývoji epidemické situace jsme se rozhodli pojmout Den otevřených dveří (pondělí 15. 11. 2021) jako minulý školní rok. Vstup do epochového vyučování nebude možný, ale nabízíme Vám od 15 h cca hodinový rozhovor s našimi pedagogy v malé pětičlenné skupince. Na tento čas je nutné se přihlásit prostřednictvím e-mailu do kanceláře školy . V případě naplnění kapacity otevřeme další časový blok.

Učitel Vám osobně přiblíží principy waldorfské pedagogiky s ukázkami žákovských prací a sešitů. Samozřejmě bude prostor pro Vaše dotazy. Na závěr bude možná prohlídka budovy školy. Prosíme o respektování platných nařízení (potvrzení o bezinfekčnosti). Děkujeme a těšíme se na viděnou!