Waldorfská škola Dobromysl Plzeň

Rubriky
Aktuality IROP

Rekonstrukce půdy

Plán na rekonstrukci půdních prostor se pomalu stává realitou. Vestavbou vznikne osm nových učeben ve třetím patře a zároveň budou zrekonstruována sociální zařízení v obou křídlech budovy. Co nás tedy konkrétně čeká?

Střešní trámy na půdě jsou částečně napadené dřevomorkou. Je to stav, který existuje zhruba od 90. let. Bohužel byl zatím řešen jen provizorními kroky odstraňováním napadených částí a jejich vyvazování k okolním trámům. Toto je dlouhodobě neudržitelný stav a pro potřeby půdní vestavby je naprosto nevhodný. Nutným krokem je proto kompletní výměna podlahových trámů na půdě za kovové a výměna napadených střešních konstrukcí za nové.

Část střechy směrem do vnitrobloku bude doplněna nástavbou tak, aby se zvýšil strop na průchozí výšku. Na této straně vzniknou také nové toalety. Celá stavba bude trvat déle než rok. V první fázi do září 2024 proběhnou hrubé stavební práce na půdě a rekonstrukce stávajících WC v 1. a 2. patře. Celý příští školní rok pak bude probíhat vestavba pod střechou. Nové zkolaudované učebny budeme mít k dispozici na podzim 2025.

JAKÉ UČEBNY NA PŮDĚ VZNIKNOU?

 • Učebna výtvarných činností – prosvětlený ateliér pro výtvarné techniky, jako je kresba, malba či akvarel. Tvořit budeme jak u psacích stolů, tak u stojanů.
 • Učebna chemie s kabinetem – specializovaná učebna s prezentačním laboratorním stolem pro názornou výuku chemických pokusů. Jednotlivé lavice budou vybaveny odolným povrchem pro praktickou výuku žákovských pokusů. Součástí učebny bude projektor s plátnem a audiotechnikou. V přilehlém kabinetu bude mimo jiné sklad používaných chemických látek a přístrojů.
 • Stabilní jazyková učebna – učebna pro starší žáky s možností vybavení audiotechnikou k nácviku správné výslovnosti, včetně žákovských ostrůvků se sluchátky pro nacvičování poslechu a porozumění mluvenému slovu s ohledem na individuální úroveň každého žáka.
 • Pohyblivá jazyková učebna – učebna pro mladší žáky s lehkým mobilním nábytkem a s možností variabilního uspořádání i během hodiny, což umožní práci jednotlivců i různě velkých skupin. Jednotlivé činnosti i skupiny se tak mohou během hodiny snadno proměňovat.
 • Víceúčelový sál – rozlehlý sál s plochou více než 120 m2. Kromě výuky bude využíván pro volnočasové aktivity dětí i dospělých, slavnosti, eurytmii, divadlo, hudbu a bude k dispozici také spolku rodičů.
 • Učebna fyziky s kabinetem – specializovaná učebna s možností zatemnění pro výuku optiky, mechaniky, elektřiny atd.  Učebna bude vybavena úložnými prostory pro ukládání pomůcek pro žákovské pokusy (např. stavebnice Boffin pro výuku elektřiny).
 • PC učebna – specializovaná učebna pro 30 žáků pro výuku informatiky i jiných předmětů s využitím výpočetní techniky, vybavená interaktivní tabulí a s připojením ke školní síti a internetu pro všechny stanice. Vyučující bude mít možnost řídit přístup k síti a programovému vybavení jednotlivých pracovních stanic.
 • Dřevořezbářská dílna – rozšířená vybavená dílna až pro 18 žáků. Práci se dřevem přemístíme z méně vyhovujících sklepních prostor k dennímu světlu, do prostoru s nižší vzdušnou vlhkostí. Prostor tak bude nejen vhodnější pro práci se dřevem, ale také méně nepřátelský ke kovovým nástrojům a zpracovávanému dřevu.

A CO NÁS JEŠTĚ ČEKÁ?

 • Rekonstrukce toalet – v prvním i druhém patře vznikne kromě zrekonstruovaných prostor žákovských WC také speciální WC pro invalidy. Pokračujeme tím nejen ve zlepšování školního prostředí, ale také v projektu budování bezbariérovosti školy.
 • Na bezbariérovost navazuje také prodloužení výtahové šachty do třetího patra. V současnosti školu nenavštěvuje žádný žák, pohybující se na invalidním vozíku. Poměrně často však výtah využívají naši žáci po úrazu, většinou i se svým doprovodem.
 • Na stavbu je vydáno stavební povolení. V rámci vyhlášené veřejné zakázky na stavbu jsme vybrali jako zhotovitele stavby firmu SILBA-Elstav s.r.o. V tuto chvíli čekáme na finální kontrolu veřejné zakázky ze strany CRR, abychom mohli uzavřít smlouvu o dílo a zahájit stavbu.
 • Předpokládáme, že z důvodu stavby budeme uvolňovat druhé patro v období duben – červen 2024. V období od dubna do srpna by měly proběhnou všechny práce na hrubé stavbě tak, abychom mohli od září plnohodnotně učit ve stávajících prostorách školy. Kromě půdní vestavby nás čeká také kompletní rekonstrukce stropů v druhém patře. Práce tedy bude více než dost.
 • V tuto chvíli jednáme o náhradních prostorách s Karlovou univerzitou a se Scio školou v Šafránkově pavilonu na Lochotíně v Aleji Svobody. Které třídy se budou do náhradních prostor stěhovat a v jakých termínech je ještě předmětem jednání. Bližší informace bohužel v tuto chvíli nemáme, protože stále ještě nesmíme jednat s dodavatelem stavby. Čekáme na formální schválení od Centra pro regionální rozvoj. První věc, kterou budeme dojednávat je celkový harmonogram prací a jejich vliv na výuku. Jakmile budeme mít bližší informace, zveřejníme je.
 • V procesu řešení je také průběžné financování projektu. Děkujeme všem rodičům, kteří vyjádřili zájem o podporu školy formou daru, předplacení školného na další roky či finanční půjčky. Velmi nám to pomohlo při vyjednávání úvěru u bank, který s největší pravděpodobností nebude nutné zajišťovat ručením.

Pro připomenutí uvádíme možnosti podpory:

 1. Účelový dar – pro dárce vystavíme potvrzení o daru nebo darovací smlouvu pro uplatnění částky v ročním zúčtování daní.
 2. Předplatné školného – je možné platit běžné nebo vyšší školné. Po sdělení informací připravíme k podpisu příslušný dodatek ke smlouvě o vzdělávání.
 3. Poskytnutí půjčky škole na 2,5 roku – uzavřeme jednoduchou smlouvu o zápůjčce. Základní podmínky jsou půjčka na fixní dobu 2,5 let, půjčitel sám určuje výši úroku v rozmezí 0 – 5 %, případné úroky budou vyplácené 1x ročně.
 4. Poskytnutí půjčky škole na delší období a částku od 100 tis. Kč – uzavřeme smlouvu o zápůjčce/ úvěru se stanovením individuálních podmínek. Naše potřeba je první 2 roky splácet pouze úroky z půjčené částky, po 2 letech je možné splácet i jistinu. Splatnost max. 10 let, úrok 0 – 5 % dle individuální domluvy.

Pro úplnost uvádíme také výhled hospodaření na nejbližších 5 let. Vzhledem k tomu, že jako nezisková organizace tvoříme rozpočet s nulovým hospodářským výsledkem, jsou veškeré nespotřebované výnosy určeny k financování projektu IROP.

Popisrok 2023/24rok 2024/25rok 2025/26rok 2026/27rok 2027/28
počet žáků ZŠ200205205210210
počet žáků SŠ5485115120120
dotace ZŠ19 245 20020 407 64721 228 02922 530 63623 457 168
dotace SŠ4 392 2747 259 45210 312 69211 299 12411 864 080
dotace družina, jídelna3 309 5503 494 3273 689 3073 895 0494 089 802
školné ZŠ5 600 0005 740 0005 740 0005 880 0005 880 000
školné SŠ1 512 0002 380 0003 450 0003 600 0003 600 000
výnosy celkem34 059 02439 281 42544 420 02847 204 80948 891 049
      
mzdy20 109 71922 690 20525 399 71526 669 70128 003 186
odvody6 837 3047 714 6708 635 9039 067 6989 521 083
provoz budovy3 321 5003 950 0004 350 0004 800 0005 000 000
materiál do výuky924 500980 0001 050 0001 200 0001 200 000
služby zaměstnancům645 000680 000720 000750 000800 000
rozvoj a vybavení676 000700 000750 000800 000850 000
náklady celkem32 514 02436 714 87540 905 61943 287 39945 374 269
      
financování projektu IROP 1 545 0002 566 5503 514 4093 917 4103 516 780

Naše odhady hospodaření jsou spíše konzervativní a vychází částečně ze známé historie, částečně z předpokladu vývoje financování soukromých škol a výše školného v následujících letech. Investici do rekonstrukce půdních prostor plánujeme již 2 roky, přizpůsobili jsme proto projektu jak rozpočet školy, tak výši školného.

Vstupujeme do projektu s radostí i s obavami. Víme, že různá omezení postihnou nás všechny a nikdo nemůže zůstat stát bokem. Víme však, že společně to zvládneme. Případné dotazy zasílejte prosím na adresu kanceláře nebo vedení školy, odpovědi budeme průběžně doplňovat na webové stránky https://www.skoladobromysl.cz/irop24-financovani-faq/.